Civilsamhället får mindre svängrum

Civilsamhället får mindre svängrum

Civilsamhällets roll och arbetssätt i utvecklingssamarbetet står inför en kris. Det kommer fram i en utredning som utrikesministeriet låtit göra.

Civilsamhället får mindre svängrum, säger Eija Ranta och Tiina Konttinen. Bild: Minttu-Maaria Partanen
Civilsamhället får mindre svängrum, säger Eija Ranta och Tiina Konttinen. Bild: Minttu-Maaria Partanen

Enligt en utredning om det civila samhället som utrikesministeriet låtit göra är ett mångsidigt och fritt civilsamhälle inte längre en självklarhet. Det är en internationell trend att civilsamhället ges allt snävare svängrum. Hårdare värderingar i globala nord och allt stramare gränser för civilsamhället i globala syd har begränsat civilsamhällets möjligheter i utvecklingssamarbetet. Utredningen har gjorts av Tiina Kontinen, Eija Ranta, Ajali Nguyahambi och Camilla Lohenoja vid Jyväskylä universitet. De anser att vi måste försvara civilsamhällets pluralism, mångfald och yttrandefriheten kraftigare.

Enligt utredningen stärker de finländska organisationernas utvecklingssamarbete civilsamhället både i Finland och i det globala syd på flera sätt. Det verkar också som att tyngdpunkten i organisationernas utvecklingssamarbete håller på att förskjutas mot att stödja ett aktivt medborgarskap. Medborgerliga rättigheter och möjligheter stärks så att människor själva kan kräva en rättvis, effektiv och ansvarig offentlig sektor och ekonomi. Människor behöver också kunna påverka sådant som gäller deras eget liv.

Civilsamhällets utvecklingssamarbete möjliggör olika kontakter och nätverk på praktiskt plan. Samhällena i det globala syd är i förändring och till exempel digitaliseringen erbjuder nya möjligheter inom alla sektorer. De nya globala målen för hållbar utveckling fokuserar på sådana utmaningar som gäller oss alla. Civilsamhället har en viktig roll både i att genomföra målen och i att övervaka genomförandet. Utredning rekommenderar att de globala målen för hållbar utveckling ställs i centrum för den nya riktlinjen för det civila samhället.

Utrikesministeriet lät utföra utredningen med tanke på den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället, som ska uppdateras under våren. Målet var att producera ny kunskap om organisationsområdet och olika civila samhällen under förändring, och att ge rekommendationer som hjälper att definiera civilsamhällets roll i Finlands utvecklingssamarbete och genomförandet av Agenda 2030.

Läs Kansalaisyhteiskuntaselvitys 2017 (på finska, pdf)