Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön 117 hakemusta

Ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön suunnatun hanketuen hakuaika päättyi 31. maaliskuuta. Määräaikaan mennessä saatiin 117 hakemusta 65 eri järjestöltä.

Järjestöt hakivat hanketukea yhteensä noin 48,7 miljoonalla eurolla vuosille 2021–2024.

Suurin osa, 62 prosenttia, hakemuksista kohdistui vähiten kehittyneisiin maihin. Eniten hakemuksia tuli Tansaniaan (12 kappaletta), Somaliaan (11), Nepaliin (10), Etiopiaan (7) ja Keniaan (5).

Edelliseen, vuoden 2018 hakukierrokseen verrattuna hakemuksia saatiin 10 kappaletta vähemmän ja haetun tuen määrä oli noin kaksi miljoonaa euroa pienempi. Hakijoita oli edellisellä kierroksella 18 enemmän, mukaan lukien kaksi kuntahakijaa. Tällä kierroksella mukana oli 13 hakijaa, jotka eivät hakeneet edellisellä hakukierroksella.

Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneillä hakijoilla on koronavirustilanteen takia mahdollisuus täydentää hakemuksiaan 17. huhtikuuta asti. Kansalaisyhteiskuntayksikkö aloittaa kuitenkin arviointityön jo nyt, jotta vältettäisiin valtionavustuspäätösten aikataulun venyminen.

Ulkoministeriö päättää järjestöille myönnettävästä hanketuesta syksyllä 2020.

Lue lisää kansalaisjärjestöjen hanketuesta kehitysyhteistyöhankkeisiin