EU-frågor huvudtemat vid portugisiska utrikesministerns besök

"Finland och Portugal är väldigt likasinnade länder", konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja vid den gemensamma presskonferensen med Portugals utrikesminister Teresa Gouveia fredagen den 7 maj. "Detta samförstånd omfattar inte enbart samarbetet i anslutning till regeringskonferensen, utan även övriga frågor", fortsatte han. Angående regeringskonferensen berättade utrikesminister Gouveia att även Portugal har sina egna särskilda intressen gällande handelsförbindelser och sociala frågor. "Vi hoppas komma till samförstånd", konstaterade hon. I diskussionerna under Gouveias en dag långa besök i Finland koncentrerade sig ministrarna framför allt på gemensamma EU-frågor.

Utöver regeringskonferensen diskuterade ministrarna även relationerna mellan EU och Ryssland, relationerna mellan EU och Förenta staterna, säkerhets- och försvarspolitiken, situationen i Irak samt relationerna mellan EU och Afrika. Utrikesminister Tuomioja berättade för sin portugisiska kollega om den Helsingforsprocess för en demokratisering av globaliseringen som Finland inlett tillsammans med Tanzania. Minister Gouveia å sin sida informerade Tuomioja om samarbetet med de portugisiskspråkiga länderna i Afrika samt om Portugals strävanden för att förbättra FN:s möjligheter att förhindra väpnade konflikter.

På frågan om hur hon förhåller sig till rapporterna om misshandel av irakiska fångar svarade Gouveia att hon naturligtvis är lika bestört som alla andra. "Dessa fall bör noggrant utredas och de skyldiga ställas inför rätta och bestraffas. Fallen har en mycket negativ inverkan på atmosfären i Irak. Vi får dock inte glömma vårt mål, nämligen en demokratisk stat som administreras av irakierna själva. Vi bör utnyttja alla möjligheter för att makten skall kunna överföras till irakierna."Ministrarnas presskonferens som RealVideo-sändning

EU