Edustustoihin lisää ulkoasiainhallinnon ulkopuolisia virkamiehiä


Eduskunta käsittelee kevään aikana hallituksen esitystä ulkoasiainhallintolain muuttamisesta, mikä mahdollistaa entistä useammissa tapauksissa muiden kuin ulkoasiainhallinnon virkamiesten toimimisen edustustoissa. Tähän saakka tietyt erityisvirkamiehet, kuten tullin tai poliisin yhdyshenkilöt ulkomailla, ovat toimineet ulkoasiainhallinon viroissa.

Esityksen tavoitteena on kehittää säännökset, jotka mahdollistavat nykyistä paremmin toimivat hallinnolliset järjestelyt. Lakimuutoksen arvioidaan tulevan voimaan syksyllä.

Lakiesitys koskee käytännössä lähinnä muutamaa tullin ja poliisin yhdyshenkilöä sekä joitakin muita erityisvirkamiehiä, kaikkiaan noin hieman yli kymmentä virkamiestä, joiden asema edustustoissa täsmentyy lakiesityksen myötä. Keskeisten virkatehtäviensä osalta he työskentelevät Suomessa toimivan viranomaistahon alaisuudessa, mutta edustuston sisäisessä hallinnossa heidän esimiehenään toimii edustuston päällikkö. Aiemmin vastaavaa järjestelyä on sovellettu vain sotilasasiamiehiin ja Tekesin virkamiehiin.

Uuden lain myötä tällaiset erityistapaukset määritellään tästä lähtien valtioneuvoston asetuksella eikä itse lakia ole syytä muuttaa, jos nousee uusia tarpeita vastaaville järjestelyille. Pääsääntöisesti edustustoissa toimitaan edelleen ulkoasiainhallinnon viroissa.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö, puh: 160 55677.