TAMA – Suomen edustautumisen tavat ja mallit

Suomen edustautumisen tavat ja mallit (TAMA)-hankkeessa tarkasteltiin ministeriön ja edustustojen rakenteita, resursseja ja prosesseja siten, että pienet voimavarat voitaisiin keskittää ydintoimintojen toteuttamiseen nykyistä paremmin.

Hankkeen päätteeksi valmistuneessa raportissa nostettiin esiin aloitteita, ideoita ja linjauksia, joiden pohjalta ministeriötä tullaan tulevina vuosina kehittämään. Kehitystyön tavoitteena on modernisoida ja tehostaa ministeriön toimintoja erityisesti hallintotehtävien osalta. Ministeriön palvelut olivat myös tarkastelun kohteena. Kansalaispalvelujen kehitystyö jatkuu TAMA:n suuntaviivojen pohjalta. Ministeriö on tuotteistamassa Team Finland -palveluja.

Meneillään olevalla hallituskaudella hallinnonaloja on rohkaistu hyödyntämään digitalisaatiota, kokeilemaan ja purkamaan normeja. Raportissa esitetyt aloitteet noudattavat tätä hallituslinjausta.
 

TAMA-raportti (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 63 sivua)