Suojeluvastuu, Suomen politiikkalinjaus 2016

Suojeluvastuu, Suomen politiikkalinjaus 2016

Suojeluvastuulla tarkoitetaan kullekin valtiolle erikseen ja kansainväliselle yhteisölle yhteisesti kuuluvaa vastuuta joukkomittaisten julmuusrikosten ehkäisemisestä, torjumisesta ja niihin puuttumisesta.

Suojeluvastuun edistäminen on yksi Suomen YK-politiikan painopisteistä. Suomi pyrkii YK:ssa suojeluvastuun käsitteen vakiinnuttamiseen, sen laajan hyväksyttävyyden vahvistamiseen ja tehokkaan toimeenpanon turvaamiseen. Suomi tukee pyrkimyksiä rajoittaa veto-oikeuden käyttöä silloin, kun kyseessä on joukkomittaisten julmuusrikosten estäminen tai torjuminen.

 

Suojeluvastuu, Suomen politiikkalinjaus 2016 (pdf, 506 KB)