Arviointiraportti: Suomen kolmas, kansallinen Naiset, rauha ja turvallisuus –toimintaohjelma

Suomen kolmannennesta, kansallisesta Naiset, rauha ja turvallisuus –toimintaohjelmasta teetetty ulkoinen arviointiraportti tarkastelee toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista ja antaa suosituksia Suomen neljännen kansallisen toimintaohjelman valmisteluun.

Arvioinnin yhteydessä haastateltiin yhteensä 59 henkilöä, joukossa toimintaohjelmaa toimeenpanevia ministeriöiden vastuutahoja, kansalaisjärjestökenttää sekä tutkijoita. 

Arviointiraportti kiittää Suomen laajaa monitoimijayhteistyötä sekä pitkäjänteistä panosta Naiset, rauha ja turvallisuus –agendaan ja sen tukemiseen. Lisäksi se nostaa esiin agendan resurssihaasteet ja antaa useita suosituksia uuden toimintaohjelman laatimiseksi.

Arviointiraportti valmistui elokuussa 2022 ja sen toteutti Stenius Consulting tmi.