Ulkoministeri Haaviston lausunto Krimin laittoman liittämisen vuosipäivänä

Krimin niemimaan laittomasta liittämisestä Venäjään on tänä vuonna kulunut seitsemän vuotta. Kyseessä on vakava kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastainen toimi ja Ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaus.

Suomen tuki Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen puitteissa on vahva ja yksiselitteinen. Suomi ei tunnusta Krimiä osaksi Venäjää. Suomi toimeenpanee yhteisen EU-linjan mukaista laittoman liittämisen tunnustamattomuuspolitiikkaa sekä Venäjän toiminnan johdosta asetettuja rajoittavia toimenpiteitä. Suomi tukee kansainvälisiä pyrkimyksiä Ukrainan alueellisen yhtenäisyyden palauttamiseksi.

Suomi on huolestunut Krimin niemimaan entisestään huononevasta ihmisoikeustilanteesta. Laiton liittäminen vaarantaa Krimin asukkaiden mahdollisuuden säilyttää kulttuurinsa, identiteettinsä ja muut perusoikeutensa. Perusteettomat pidätykset ja tuomiot, pakko-osallistuminen Venäjän asevoimien kutsuntoihin ja muut painostustoimet kohdistuvat erityisesti Krimin tataareihin ja ukrainalaisiin. Suomi korostaa perusteettomasti vangittujen ja tuomittujen vapauttamista, ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten tutkintaa sekä syyllisten saattamista vastuuseen. Kansainvälisille ihmisoikeus- ja humanitaarisille järjestöille tulee sallia esteetön pääsy Krimille. Suomi muistuttaa miehitystilanteisiin soveltuvasta humanitaarisesta oikeudesta sekä siitä, että valtioiden ihmisoikeusvelvoitteet sitovat niitä myös silloin, kun ne käyttävät toimivaltaansa oman alueensa ulkopuolella. 

Suomi on huolestunut Krimin niemimaan jatkuvasta sotilaallisesta varustelusta, joka heikentää turvallisuutta koko Mustanmeren ja Asovanmeren alueella. Ilman Ukrainan suostumusta rakennettu Kertshinsalmen ylittävä silta rikkoo entisestään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, ja Venäjän tulee turvata Kertshinsalmen kautta kulkevien alusten vapaa merenkulku.

EU:n korkea edustaja Josep Borrell Fontelles on antanut EU:n yhteisen julkilausuman 25.02.2021.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi)

 

Lisätietoja: Päivi Nevala, yksikönpäällikön sijainen, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikkö, puh: +358 50 347 1085

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi