Kehitysyhteistyötä valvotaan

Kehitysyhteistyö on tarkoin valvottua toimintaa. Ulkoministeriön lisäksi tavoitteiden saavuttamista ja rahankäyttöä seuraavat monet ulkopuoliset toimijat.

Kehitysyhteistyöhankkeita ja -ohjelmia seurataan kaikissa vaiheissa.

Suunnitteluvaiheessa hankkeelle tai ohjelmalle määritetään tavoitteet ja toteutustavat. Samalla arvioidaan tulosten saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallintakeinot. Riskit liittyvät tyypillisesti esimerkiksi yhteiskunnan vakauteen, paikallisen kumppaniorganisaation osaamiseen tai korruptioon.

Toteutusvaiheessa kaikki kehitysyhteistyötä tekevät raportoivat ministeriölle saamansa rahoituksen käytöstä ja toiminnan tuloksista. Ministeriön ja edustustojen virkamiehet seuraavat työn edistymistä, rahankäyttöä, riskejä ja raportoinnin luotettavuutta ohjausryhmien, hankevierailujen ja väliarvioiden sekä säännöllisen yhteydenpidon avulla. Lisäksi ministeriö teettää ulkopuolisilla tilintarkastusyrityksillä tilin- ja toiminnantarkastuksia. Niissä asiantuntijat arvioivat kirjanpidon lisäksi sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä toiminnan laatua.

Hankkeen/ohjelman päättyessä toteuttaja kokoaa tulokset ulkoministeriölle annettavaan loppuraporttiin. Jos varoja jää yli, ne palautetaan ministeriölle. Työn tuloksia voidaan arvioida myös jälkikäteen tehtävissä evaluoinneissa.

Tämän sivun sisällöstä vastaa