Evaluointiraportti: Ulkoministeriö vaikuttaa monenkeskisten kehitysorganisaatioiden toimintaan

Tässä riippumattomassa evaluoinnissa tarkasteltiin, miten Suomi vaikuttaa kehitysyhteistyön monenkeskisten kumppaniorganisaatioiden toimintaan edistääkseen kansainvälistä kehitysagendaa. Siinä arvioitiin ulkoministeriön käyttämien erityyppisten vaikuttamistoimien tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta, sekä esitetään suosituksia, joiden avulla vaikuttamista voidaan entisestään vahvistaa. Tarkastelu käsitti 23 ulkoministeriön monenkeskistä organisaatiota, joista kahdeksaa käsiteltiin syvällisemmin: Maailmanpankkiryhmä, UNFPA, UNICEF, WFP, UN Women, IFAD, FAO ja ITC. Kesäkuussa 2019 käynnistynyt evaluointi perustui sille laadittuun teoreettiseen viitekehykseen, jolla jäsennetään ministeriön monenkeskisiä vaikuttamistoimia ja niiden tuloksia. Löydökset perustuvat kattavaan dokumenttianalyysiin ja 174: ään haastatteluun. Arviointitiimi vieraili myös järjestöjen pääkonttoreissa New Yorkissa, Roomassa ja Washington D.C.:ssä sekä toteutti kenttämatkat Nepaliin ja Keniaan.

Raportti vahvistaa, että Suomen vaikuttaminen monenkeskisessä yhteistyössä on ollut tuloksellista ja se on edistänyt merkittäviä muutoksia muun muassa monenkeskisten järjestöjen linjauksissa ja toimintatavoissa. Onnistuneen vaikuttamistyön kulmakiviä ovat ulkoministeriön osaava ja kokenut henkilökunta, Suomen erinomainen maine ja asiantuntijuus tietyissä teemoissa, pitkäjänteinen ja monikanavainen vaikuttaminen sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Rajalliset henkilöresurssit ja vaikuttamistyöhön käytettävissä oleva aika asettavat haasteita. Yhteistyötä monenkeskisten järjestöjen palveluksessa olevien tai niistä palaavien suomalaisten kanssa voisi lisätä entisestään. Evaluoinnin mukaan tapa, jolla vaikuttamistyötä hallinnoidaan, on edistänyt oppimista ja hyvien käytäntöjen muodostumista ulkoministeriössä sekä raportointia eduskunnalle. Evaluointi rohkaisee jatkamaan vaikuttamistyötä ja kehittämään sitä entistä strategisempaan suuntaan.

Evaluointiraportti Evaluation of Finnish Development Policy Influencing Activities in Multilateral Organisations koostuu kahdesta osasta:

  • Volume 1, 2020/3a ”Main Report” vetää yhteen ja esittelee evaluoinnin tulokset, johtopäätökset ja suositukset
  • Volume 2, 2020/3b, ”Annexes” taas esittelee raportin liitteet, joissa mukana muun muassa järjestökohtaisia muutosesimerkkejä.

Evaluointiraportit

Finnish Development Policy Influencing Activities in Multilateral Organisations, Volume 1, Main report (englanniksi, PDF, 166 sivua, 6,88 MB)

Finnish Development Policy Influencing Activities in Multilateral Organisations, Volume 2, Annexes (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 192 sivua, 3,06 MB)

Tiivistelmä

Punching Above its Weight: Finnish Development Policy Influencing Activities in Multilateral Organisations
– Selected Highlights from the Evaluation
(englanniksi, PDF, 4 sivua, 178,3 KB)

Ministeriön näkökulma evaluointiin

Johdon päätös tulosten toimeenpanosta (PDF, 3 sivua, 1,04mt)

PowerPoint -esitys evaluoinnin tuloksista

Evaluation of Finnish Development Policy Influencing Activities in Multilateral Organisations - Summary of Findings, Conclusions and Recommendations (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 15 sivua, 1,14 MB)

Webinaaritallenne

Jos haluat saada webinaaritallenteen, ota yhteyttä eva-11@formin.fi.