Suomen valtionhallinnon Kiina-toimintaohjelma 2021

Ulkoministeriö on päivittänyt vuonna 2010 laadittua Suomen valtionhallinnon Kiina-toimintaohjelmaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa. Päivitetyllä toimintaohjelmalla pyritään varmistamaan ajantasainen tilannekuva nopeasti muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä vastaamaan Kiinaan liittyvään tiedontarpeeseen, joka on merkittävästi lisääntynyt.

Toimintaohjelmassa kuvataan ensi sijaisesti Suomen Kiina-suhdetta, yhteistyöaloja ja toimintatapoja, mutta siinä huomioidaan myös laajempi kansainvälinen tilannekuva. Toimintaohjelmassa käsitellään muun muassa Kiinan globaalia asemoitumista ja suurvaltakilpailua sekä EU:n Kiina-politiikkaa. Päivitetty toimintaohjelma vahvistaa jo olemassa olevia linjauksia ja toimintatapoja.