Ulkoministeriön henkilöstösuunnitelma 2022–2026

Ulkoministeriön henkilöstösuunnitelmassa kuvataan ministeriön henkilöstörakennetta ja määrällistä kehitystä. Suunnitelmassa myös käydään läpi henkilöstön kannalta keskeisiä hankkeita, tehtäviä ja kehitysnäkymiä. Henkilöstösuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja siinä huomioidaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman seuranta.