Maaohjelmien meta-analyysi 2021-2024

Miten maaohjelmat ovat ohjanneet Suomen kehitysyhteistyötä kumppanimaiden kanssa ja miten tavoiteltuja tuloksia on saavutettu niiden puitteissa? Miten maaohjelmia on mukautettu olosuhteiden muuttuessa kumppanimaissa ja toimintaympäristössä laajemmin? Mikä on maaohjelmien lisäarvo verrattuna yksittäin suunniteltuihin ja toimeenpantuihin hankkeisiin?

Meta-analyysin tavoitteena oli tuottaa tietoa kehitysyhteistyön suunnittelun perustaksi nykyisen ohjelmasyklin päättyessä ja arvioida, kuinka tuloksellisia maaohjelmat ovat olleet. Analyysi ei keskittynyt yksittäisiin hankkeisiin tai toimiin, vaan ohjelmien kokonaistuloksiin. Maapallo, johon merkitty Suomen pitkäaikaisia kumppanimaita, ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Perinteiseen arviointiin verrattuna meta-analyysi perustui enemmän maatiimien näkemyksiin ja kokemuksiin. Tiedon jakamisen lisäksi maatiimit osallistuivat aktiivisesti aineiston tulkintaan ja arviointiin. Tavoitteena luoda kokonaisvaltainen käsitys kunkin maaohjelman kehityksestä ja saavutuksista, meta-analyysin painopiste oli tulevaisuuteen suuntautuva.

Synteesiraportti tiivistää tulokset meta-analyysistä, joka arvioi Suomen kymmentä maaohjelmaa vuosina 2021-2024. Meta-analyysi keskittyi Suomen maaohjelmiin Afganistanissa, Etiopiassa, Keniassa, Mosambikissa, Myanmarissa, Nepalissa, Palestiinassa, Somaliassa, Tansaniassa ja Ukrainassa.

Raportti:

Vol. 1 - Synteesiraportti: Meta-analysis of Country Programmes 2021-2024 (PDF, 74 sivua, 6 MB)

Vol. 2 - Maaraportit:  Country Reports (PDF, 240 sivua, 7,8 MB)

Esitykset: 

Presentation of the results by the Meta-analysis Team (PDF, 27 slides, 3 MB)

Commentary by Ilmari Nalbantoglu, Fingo (PDF, 4 slides, 533 kB)

Commentary by Juho Uusihakala, Finnfund (PDF, 6 slides, 630 kB)

Commentary by Tom Hennessy, DFA Ireland (PDF, 7 slides, 1.4 MB)