Suurlähettiläs Marja Lehto palkittiin keskeisestä roolistaan ympäristöoikeuden edistämisessä

Vuoden 2023 ympäristöoikeuden ja diplomatian Elisabeth Haub -palkinto on myönnetty yhteisesti Suomen suurlähettiläälle Marja Lehdolle ja entiselle Ruotsin suurlähettiläälle Marie Jacobssonille heidän keskeisestä roolistaan edistettäessä kansainvälistä ympäristöoikeutta ja toimintaperiaatteita ympäristön suojelemiseksi aseellisten selkkausten yhteydessä. Palkintoseremonia ja paneelikeskustelu molempien palkittujen kanssa pidettiin New Yorkissa maanantaina 23. lokakuuta 2023.

Marja Lehto seisoo ikkunan vieressä.
Suurlähettiläs Marja Lehto. Kuva: UM/Laura Rantanen

Ympäristöoikeuden ja diplomatian Elisabeth Haub -palkinto(Linkki toiselle web-sivustolle.) on maailman arvostetuin palkinto ympäristöoikeuden alalla. Palkinnon perusti vuonna 1997 New Yorkissa toimivan Pace Universityn oikeustieteellinen tiedekunta, Elisabeth Haub School of Law, yhteistyössä Haubin perheen kanssa kunnioittaakseen Elisabeth Haubin (1899–1977) perintöä. Haub oli tunnettu filantrooppi ja vahvan ympäristönsuojelulainsäädännön puolestapuhuja.

Palkinnonsaajan valitsee vuosittain arvostettu raati, joka koostuu johtavista ympäristöoikeuden asiantuntijoista. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin tarkoituksena kunnioittaa Yhdistyneiden kansakuntien Tukholman-konferenssin 25-vuotisjuhlavuotta ja Rio de Janeirossa pidetyn YK:n maailman huippukokouksen 5-vuotisjuhlavuotta.

Tohtori Marja Lehto on suurlähettiläs (yleiset kansainvälisoikeudelliset asiat) Suomen ulkoministeriön oikeuspalvelussa. Lisäksi hän toimii kansainvälisen oikeuden dosenttina Helsingin yliopistossa. Aiemmin tohtori Lehto on palvellut muun muassa Suomen suurlähettiläänä Luxemburgissa, kansainvälisen oikeuden yksikön päällikkönä ulkoministeriössä sekä lähetystöneuvoksena ja oikeudellisena neuvonantajana Suomen pysyvässä YK-edustustossa New Yorkissa. Hän on osallistunut lukuisiin kansainvälisiin neuvotteluihin ja konferensseihin sekä toiminut puheenjohtajana useissa kansainvälisissä elimissä muun muassa YK:ssa, Euroopan unionissa ja Euroopan neuvostossa. Vuodesta 2019 tohtori Lehto on ollut Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden instituutin (IIHL) neuvoston jäsen.

Kuva Pace-yliopistolta, palikntotilaisuudesta. Kolme henkilö seisoo pöydän takana, kaksi heistä naisia, jotka saivat palkinnon. Kuvan etualalla näkyy kaksi valokuvaajaa ikuistamassa tilannetta.
Vuoden 2023 ympäristöoikeuden ja diplomatian Elisabeth Haub -palkinto myönnettiin yhteisesti Suomen suurlähettiläälle Marja Lehdolle (oik.) ja entiselle Ruotsin suurlähettiläälle Marie Jacobssonille (kesk.) palkintoseremoniassa New Yorkissa 23. lokakuuta. Kuva: UM/ Tarja Långström.

Vuosina 2017–2022 suurlähettiläs Lehto toimi YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunnan (ILC) jäsenenä ja ympäristönsuojelua aseellisissa konflikteissa käsittelevänä erityisraportoijana. Aiheen ensimmäinen erityisraportoija oli suurlähettiläs Jacobsson vuosina 2013–2016. Työ saatettiin päätökseen vuonna 2022, kun ILC hyväksyi periaatteet, jotka Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous  julkaisi päätöslauselmassaan 77/104. Nämä periaatteet ja niiden kommentaari muodostavat oikeudellisen kehyksen ympäristön suojelemiselle ennen aseellista selkkausta, sen aikana ja sen jälkeen, muun muassa miehitystilanteissa. Periaatteiden laadinnassa kuultiin valtioita YK:n yleiskokouksen kautta samoin kuin hallitustenvälisiä  ja muita asiantuntijaorganisaatioita.