Pakotteet eivät sovellu taloyhtiöön jonka yhtenä osakkaana on Venäjän federaatio

Estääkö se, että Venäjän federaatio omistaa asunto-osakkeita taloyhtiössä, lainan myöntämisen kyseiselle taloyhtiölle? Ulkoministeriö katsoo, että pakotteet eivät estä lainan myöntämistä taloyhtiölle, jonka osakkaana on Venäjän federaatio. Ulkoministeriön tiedossa ei ole tilannetta, jossa Venäjän federaation omistus- tai määräysvalta taloyhtiössä olisi niin suuri, että lainan myöntäminen estyisi EU:n Venäjään kohdistuvien pakotteiden vuoksi.

Venäjän federaatio, Venäjän suurlähetystö ja Venäjän konsulaatit Suomessa eivät ole EU:n Venäjään kohdistaman ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmän kohteena, jota koskee neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014 (konsolidoitu versio 16.12.2022)(Linkki toiselle web-sivustolle.). Näin ollen henkilö- ja yhteisöpakotteet eivät sovellu myöskään taloyhtiöön, jossa Venäjä tai sen lähetystö on osakkaana.

Venäjän federaatioon liittyy tiettyjä pakotteita sisällytettynä ns. sektoripakotejärjestelmään, jota koskee neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (konsolidoitu versio 17.12.2022)(Linkki toiselle web-sivustolle.). Esimerkiksi kyseisen asetuksen 5 a artiklan 2 kohdassa kielletään suora tai välillinen uusien lainojen tai luottojen myöntäminen tai osallistuminen järjestelyyn uuden lainan tai luoton myöntämiseksi 1 kohdassa tarkoitetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle 23. helmikuuta 2022 jälkeen. Saman artiklan 1 kohta koskee seuraavia tahoja:

  1. Venäjä tai sen hallitus; tai
  2. Venäjän keskuspankki; tai
  3. b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

Ulkoministeriö katsoo, että taloyhtiöiden omistuspohjaa on tarkasteltava tapauskohtaisesti, jotta voidaan arvioida, voiko taloyhtiölle annettava laina olla neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kiellettyä lainan myöntämistä. Ulkoministeriön näkemyksen mukaan taloyhtiön omistuspohjan arvioimiseksi on kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka suuri omistusosuus tai muulla tavalla saavutettu määräysvalta 5 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla taholla on. Komission laatimien parhaiden käytänteiden(Linkki toiselle web-sivustolle.) 62 kohdan mukaan lähtökohtana on yli 50 prosentin omistus yhteisön omistusoikeuksista tai sen osake-enemmistö. Määräysvallan osalta arvioitavaksi tulee puolestaan parhaiden käytäntöjen 63–65 kohdissa mainitut seikat.

Mikäli kyse on useamman huoneiston taloyhtiöstä, jossa Venäjän federaatio omistaa joidenkin huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet, mutta ei osake-enemmistöä, ulkoministeriö katsoo, että yllä mainittu 5 a artiklan 2 kohta ei estä lainan myöntämistä suomalaiselle taloyhtiölle. Taloyhtiön lainaa ei tällöin myönnetä artiklassa tarkoitetulla tavalla artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tahoille. Asiaa olisi tarpeen harkita erikseen, jos kyseiset tahot omistaisivat osake-enemmistön taloyhtiön osakkeista tai niillä olisi muulla tavalla saavutettu määräävä asema taloyhtiössä.

Lisätietoja:

  • Juha Rainne, päällikkö, kansainvälisen oikeuden yksikkö, puh. +358 295 350 639

Verkkosivuillamme: