EU:n kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan asetuksen uusi teksti julkaistu

Euroopan unionin neuvosto on 18.11.2020 iltapäivällä julkaissut EU:n kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan asetuksen muuttamista koskevien neuvotteluiden lopputuloksena syntyneen tekstin.

Suomi on aktiivisesti vaikuttanut siihen, että neuvottelutulos julkaistaisiin mahdollisimman pian, jotta se voidaan esitellä kaksikäyttötuotteiden viejille ja mahdollisille viejille.

UM:n vientivalvontayksikkö on laatinut vertailun (avautuu uuteen ikkunaan) tällä hetkellä voimassa olevasta asetuksesta, sekä tästä uudesta asetuksesta, joka astuu voimaan jossain vaiheessa ensi vuonna, tämänhetkisen arvion mukaan alkusyksystä. Vertailuasiakirja sisältää suomenkieliset lukuohjeet. Uudesta asetustekstistä ei ole vielä suomenkielistä käännöstä.

UM:n laatima vertailuasiakirja on vain epävirallinen asiakirja, jolla ei ole omaa oikeusvaikutusta ja joka ei esitä tulevan asetuksen virallista tekstiä, sillä uuden asetuksen tekstiin voi edelleen tulla pieniä kielellisiä tai muita korjauksia. Liiteasiakirja on tarkoitettu vientiyrityksille epäviralliseksi materiaaliksi, joka auttaa niitä valmistautumaan asian esittelyyn vientivalvontaklinikalla 20.11.2020 sekä auttaa aloittamaan valmistautumisen uuden asetuksen voimaan astumiseen jossain vaiheessa ensi vuonna.

UM:n laatimalla vertailuasiakirjalla pyritään nopeaan tiedottamiseen ja keskeisten muutosten nostamiseen esille, eli asiakirjassa saattaa olla vielä tässä vaiheessa pieniä puutteita.

Vertailu on tehty ainoastaan artikloista, eli niiden lisäksi vientiyritysten on tärkeää huomata lukea tulevan asetuksen resitaalit (alkulausekkeet ennen artikloja) sekä liitteistä uusi yleislupa salaustuotteille (EU008, asiakirjan 12798/20 sivulta 367 alkaen) ja yleislupa yritysten ryhmien tietyille sisäisille vienneille (EU007, asiakirjan 12798/20 sivulta 364 alkaen).

EU:n kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan asetuksen tuleva teksti on luettavissa kokonaisuudessaan asiakirjassa 12798/20 (pdf)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoa EU:n asetusmuutoksesta löytyy EU:n neuvoston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).