Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

02.04.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Suomen itsenäisyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Euroopan unionin jäsenvaltiona ja kansainvälisen yhteisön jäsenenä Suomi turvaa ulkopolitiikan keinoin kansalliset etunsa ja pyrkii edistämään maailmanrauhaa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin ja kansainvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, monenkeskiseen yhteistyöhön ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Suomen kriisinhallintaosallistuminen sekä koronavirustilanne esillä TP-UTVA:ssa

Suomen kriisinhallintaosallistuminen sekä koronavirustilanne esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 138/2020
13.3.2020

Suomen kriisinhallintaosallistuminen sekä koronavirustilanne esillä TP-UTVA:ssa

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat 13. maaliskuuta, että Suomi osallistuu Välimerelle perustettavaan EU:n uuteen Irene-operaatioon enintään 10 sotilaalla. Uuden operaation keskeisin tehtävä on YK:n turvallisuusneuvoston asettaman Libyaa koskevan asevientikiellon täytäntöönpanon edistäminen.

TP-UTVA keskusteli myös vaihtoehdoista, joilla voidaan vahvistaa Suomen kriisinhallintaosallistumista Afrikassa.

TP-UTVA keskusteli lisäksi koronavirustilanteesta ja siihen liittyen valmiuslaista ja sen mahdollisesta käyttöönotosta.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 040 507 4448, alivaltiosihteeri Kai Sauer, p. 0295 350 341, ja osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, ulkoministeriö