Ett kraftfullt budskap till världen från FN:s miljömöte

Ett kraftfullt budskap till världen från FN:s miljömöte

Pressmeddelande 153/2014
28.6.2014

Utvecklingsminister Pekka Haavisto som ledde Finlands delegation vid FN:s första miljömöte betonade mötets betydelse för stärkandet av miljöaspekten i FN:s kommande mål för hållbar utveckling. ”FN:s miljöprogram UNEP spelar en viktig roll i verkställandet och uppföljningen av mål som gäller miljön”, betonade minister Haavisto.  I samband med mötet hade ministern flera bilaterala möten med sina ministerkollegor, med representanter från FN-organisationer samt med representanter från Kenya och Somalia.

På mötet fattades flera beslut till exempel i anslutning till olaglig handel av vilda djur, till minskande av nedskräpningen av haven, utvecklandet av kemikaliehanteringen samt uppföljning av luftkvaliteten.

I slutakten till mötet betonas miljöns avgörande betydelse för förverkligandet av hållbar utveckling. I handlingen noteras också UNEP:s betydande roll som främjare av det internationella miljösamarbetet i synnerhet när det gäller att producera vetenskaplig information som grund för beslutsfattande. Andra saker som betonades i slutakten var främjandet av hållbar konsumtion och produktion, verkställandet av miljöavtalens överenskommelser och utvecklandet av samarbetet mellan avtalen, skyddandet av naturens mångfald samt kampen mot klimatförändringen. Utmanande förhandlingsteman var bland annat förbättringen av arbetsfördelningen mellan FN-organisationerna, budgetfrågor samt ökandet av deltagarmöjligheterna för civila samhällsorganisationer.

Vid avslutningen av FN:s miljömöte som hölls i Nairobi den 23-27 juni 2014 talade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon samt Kenyas president Uhuru Kenyatta. Mötet avslutades med att slutakten godkändes sent på kvällen den 27 juni. I mötet deltog delegationer från 163 länder. På plats fanns ministrar från 113 länder. Nästan 1100 personer deltog i mötet

För mera information: minister Haavistos specialmedarbetare Johanna Sumuvuori, tfn 040 505 9289