Yhdysvallat ja Suomi käynnistävät sopimusneuvottelut puolustusyhteistyöstä

Yhdysvallat ja Suomi käynnistävät neuvottelut puolustusyhteistyösopimuksesta (Defence Cooperation Agreement, DCA) syksyn aikana. Sopimus luo puitteet ja oikeudellisen pohjan Suomen ja Yhdysvaltain väliselle säännölliselle puolustusyhteistyölle. Sopimus myös loisi edellytyksiä yhteistyön tiivistämiselle, mikäli turvallisuustilanne sitä edellyttäisi.

Yhdysvallat on Suomelle tärkeä ja läheinen kumppani ja jatkossa liittolainen. Sen kanssa tehtävä puolustusyhteistyö parantaa Suomen puolustuskykyä. Yhdysvallat on merkittävin alueen ulkopuolinen toimija Pohjois-Euroopassa. 

Sopimus on jatkumoa aiemmalle yhteistyölle. Maaliskuussa 2022 tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sopivat Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyön syventämisestä. Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusministeriöiden välillä on aiejulistus vuodelta 2016. 

Puolustusyhteistyösopimus on luonteeltaan sitova kansainvälinen sopimus, joka tuodaan perustuslain 8. luvun mukaisesti eduskunnan käsittelyyn ja hyväksyttäväksi. Sopimusneuvotteluiden kestoksi ennakoidaan 1–2 vuotta. Sopimus määrittelee Yhdysvaltojen joukkojen asemaa niiden toimiessa Suomen alueella ja sisältää muun muassa verotukseen, tulleihin ja pätevyyksien tunnustamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä. 

Yhdysvalloilla on lukuisia turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä koskevia sopimuksia ja järjestelyjä Nato-maiden kanssa. Sopimusneuvottelujen käynnistäminen Suomen kanssa on osoitus Yhdysvaltain sitoutumisesta Suomen ja Euroopan turvallisuuteen. Suomen Nato-jäsenyys ei vähennä Yhdysvaltojen kanssa tehtävän kahdenvälisen yhteistyön merkitystä, vaan avaa sille uusia mahdollisuuksia. Sopimuksen myötä Suomella on myös entistä paremmat valmiudet Nato-jäsenyytemme toimeenpanoon. 

Lisätietoja

  • Minna Laajava, yksikönpäällikkö, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, ulkoministeriö, puh. 0295 350 128, etunimi.sukunimi@formin.fi
  • Tuomas Koskenniemi, erityisasiantuntija, puolustusministeriö, puh. 0295 140 058, etunimi.sukunimi@gov.fi