Vuodenvaihteen muutoksia ulkoministeriön hallinnonalalla

Vuodenvaihde tuo muutoksia muun muassa kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevaan lakiin.

Kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevan lain soveltamisalaa muutetaan 

Kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annettua lakia muutetaan siten, että lain soveltamisala kattaa kansainvälisen avun lisäksi myös Suomen kansallisesta tarpeesta, ilman ulkopuolista pyyntöä tapahtuvan Suomen viranomaisen toiminnan itsenäisesti tai toista Suomen viranomaista tukien Suomen alueen ulkopuolella kansainvälisen oikeuden rajoitukset huomioiden. 

Lisäksi muutoksen tarkoituksena on selventää, että lakia voitaisiin soveltaa myös toisen valtion, Euroopan unionin tai kansainvälisen järjestön kanssa Suomen alueella tai sen ulkopuolella tapahtuvaan yhteistoimintaan.

Lakimuutos on määrä vahvistaa 29.12. ja se on tulossa voimaan 1.1.2023.

Suomen edustustojen EU-kansalaisille myöntämien hätämatkustusasiakirjojen hinta nousee 

Ulkoministeriö on antanut asetuksen ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista. Uusi maksuasetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2023.    

Uuden maksuasetuksen mukaisesti Suomen edustustojen EU-kansalaisille myöntämän EU-hätämatkustusasiakirjan maksua korotetaan. Hätämatkustusasiakirjan maksu nousee 20 eurolla 195 euroon vastaamaan kansallisen hätäpassin maksua. 

Korotus koskee hätämatkustusasiakirjaa, jota edustusta vailla olevien EU-maiden kansalaiset voivat hakea Suomen edustustosta.
Muilta osin ulkoministeriön suoritteiden maksuja ei koroteta.
 

Lisätietoja

  • Minna-Kaisa Liukko, lainsäädäntöneuvos, puh. puh. 0295 351 053 (asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista)
  • Anu Saarela, apulaisosastopäällikkö, ulkoministeriön oikeuspalvelu, puh. 0295 350 096 (kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskeva laki)
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi