Ulkoministeriö toteuttaa sovintoa ja rauhaa edistävää viestintää Irakissa ja Afganistanissa

Ulkoministeriössä suunnitellaan ja toteutetaan sovintoa ja rauhankehitystä edistävää viestintää Irakissa ja Afganistanissa. Viestinnässä keskitytään nuoriin ja vahvistetaan nuorten uskoa omiin yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin.

Viime vuoden viestintähankkeessa nuorille irakilaisille järjestettiin muun muassa rauhandialogiin kannustavia työpajoja.

Viestinnän taustalla on muuttoliikkeisiin kytkeytyvät moniulotteiset tavoitteet. Viestinnällä pyritään tarjoamaan oikeaa tietoa turvapaikanhausta, ihmissalakuljetuksesta, paluumuutosta ja muista siirtolaisuuteen liittyvistä teemoista. Sovintoa ja rauhaa rakentavalla viestinnällä keskitytään vaikuttamaan säännösten vastaisen muuttoliikkeen perimmäisiin syihin kuten nuorten syrjäytymiseen, vihapuheeseen, väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja terrorismiin.

”Toivomme että se viestintä, mitä teemme esimerkiksi Irakissa, heijastuu Eurooppaan ja vaikuttaa myönteisesti myös Suomen ajankohtaisiin kysymyksiin. Irakin osalta ajankohtaista ovat esimerkiksi Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden irakilaisten toimiva paluujärjestelmä sekä suurlähetystön uudelleen avaaminen Bagdadissa”, ajankohtaisviestinnän yksikönpäällikkö Vesa Häkkinen kuvailee.

Muuttoliikeviestintää toteutetaan eduskunnan osoittamalla vuosittaisella määrärahalla. Viestintää tehdään yhteistyössä muun muassa sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston kanssa. Ulkoministeriön toteuttaman muuttoliikeviestinnän perimmäisenä tavoitteena on lisätä oikeaa tietoa Suomesta sekä vähentää perusteetonta turvapaikan hakua Suomessa.

Nuorten rooli viestinnän tekijöinä ja kohderyhmänä korostuu

Irakissa ja Afganistanissa lapset ja nuoret edustavat merkittävää osaa väestöä. Kummassakin maassa noin 40 % kansalaisista on alle 14-vuotiaita. Alle 25-vuotiaita on arviolta 60 % väestöstä. Nuorten osallistuminen yhteiskunnan rakentamiseen on loogisesti välttämätöntä. Epävakaissa maissa tämä tarkoittaa nuorten mukaan ottamista myös alueiden vakauttamiseen ja rauhankehitykseen.

Tänä vuonna tavoitteena on muodostaa nuorten rauhanlähettiläiden ryhmä, jonka kautta viestintää viedään paikalliseen yhteyteen ja ympäristöön. Idea rauhanlähettiläistä ja projektin ulottaminen Afganistaniin tuovat projekteihin uutta näkökulmaa. Ulkoministeriön viestintähankkeen toteuttajaksi valittiin Måndag, jolla on kokemusta niin yhteiskuntaviestinnästä, rauhanteemoista kuin nuorten kanssa tekemisestä.

”Hankkeen aikana pyrimme hahmottamaan sitä mitkä ovat nuorten mahdollisuudet tehdä rauhantyötä omassa elämässä ja ympäristössä. Lisäksi haluamme yhdistää irakilaisten ja suomalaisten nuorien ajatuksia ja kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksista”, Arto Sivonen Måndagista kertoo.

Viime vuoden viestintähankkeessa nuorille irakilaisille järjestettiin muun muassa rauhandialogiin kannustavia työpajoja ja videoprojekteja. Hankkeesta vastasi Diakonia-ammattikorkeakoulu, mikä mahdollisti suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden osallistumisen hankkeeseen.  Ulkoministeriö on toteuttanut rauhaa rakentavaa ja väkivaltaista radikalisoitumista ehkäisevää viestintää myös Somaliassa, jossa toimittaja Wali Hashi kuvasi nuorille suunnatun terrorismin vastaisen dokumenttisarjan.

 

Lisätietoja:

Rim Mezian, viestintäsuunnittelija, ajankohtaisviestinnän yksikkö, puh. +358 295 351 905
Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi