Utrikesminister Soini deltar i EU-utrikesministrarnas inofficiella möte i Luxemburg

Utrikesminister Soini deltar i EU-utrikesministrarnas inofficiella möte i Luxemburg

Pressmeddelande 203/2015
3.9.2015

Utrikesminister Timo Soini deltar i EU-ländernas inofficiella utrikesministermöte, det så kallade Gymnich-mötet, i Luxemburg den 4–5 september. Tvådagarsmötet kommer att behandla fredsprocessen i Mellanöstern, EU:s östra grannländer och Ryssland, Iran samt migration.

På fredagen ska Gymnich-mötet diskutera utsikterna för fredsprocessen i Mellanöstern. Därutöver kommer utrikesministrarna att diskutera EU:s östra grannländer samt aktuella frågor i anslutning till Ryssland. Diskussionen om det östliga granskapets framtid fortsätter på hösten i samband med den kommande granskiningen av  Europas grannskapspolitik.

Under lördagen kommer ministrarna att diskutera verkställandet av avtalet som uppnåtts i Irans kärnkraftförhandlingar och avtalets inverkan på de bilaterala relationerna mellan EU och Iran samt i ett bredare perspektiv relationen till Mellanöstern och länderna kring Persiska viken. På lördagen behandlas också den aktuella situationen gällande migrationens utrikespolitiska aspekter. EU:s kandidatländer är inbjudna till denna del av mötet.

Gymnich-mötet ordas två gånger per år i rådets ordförandeland. Mötet har tagit sitt namn från det tyska slottet Gymnich där det första motsvarande mötet ordnades 1974.

För mera information: Europakorrespondent Sari Rautio, tfn 040 590 9855 och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Jussi Tanner, tfn 0295 350 663.