Ulkoministeri Haavisto UKK-seurassa: Sopimusperustainen järjestelmä on Suomenkin etu

Ulkoministeri Haavisto UKK-seurassa: Sopimusperustainen järjestelmä on Suomenkin etu

Ulkoministeri Haavisto painotti Suomen positiivista roolia kansainvälisen sopimusperustaisen järjestelmän tukemisessa 28.11. UKK-seuralle Helsingissä pitämässään puheessa.

”Multilateralismi on yksi ulkopolitiikkamme kulmakiviä. Valitettavasti yhä useammin näemme tällaisen maailmanjärjestyksen ympärillämme rapautuvan”, ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo.

Ulkoministerin mukaan monia kansainvälisen yhteistyön puitteissa solmittuja sopimuksia haastetaan tällä hetkellä voimakkaasti. Sopimusperustainen järjestelmä ei toteudu ilman luottamusta ja jatkuvaa vuoropuhelua valtioiden välillä. Euroopassa ETYJ on edelleen keskeinen puitteiden luoja yhteistyölle erityisesti turvallisuusasioissa, ja järjestön merkitys ei ole häviämässä tämän päivän haasteiden keskellä.

Suomi voi toimia tässä osana kansainvälistä rintamaa multilateralismin puolustamiseksi. Suomen historiallinen rooli niin rauhanvälityksessä kuin siviili- ja sotilaskriisinhallinnassa käyvät esimerkkeinä positiivisesta vaikutuksesta, jolla Suomi tuo kokoaan suuremman panoksen kansainväliseen yhteistyöhön.

”Suomella on tässäkin mahdollisuus toimia merkittävänä kansainvälisen järjestelmän tukena. Kesällä luotu hallitusohjelma korostaa Suomen vastuunkantoa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi”, ulkoministeri Haavisto painottaa.

Lisätietoja: Ulkoministerin erityisavustaja Otto Turtonen, puh. +358 295 350 015

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.