Ulkoministeri Erkki Tuomioja puhui ETYJ:n 25-vuotisjuhlissa Tampereella

Ulkoministeri Erkki Tuomioja varoittaa pyrkimyksistä ratkaista kriisejä yksipuolisesti eli ilman kansainvälisen yhteisön, lähinnä YK:n ja ETYJ:n valtuutusta. Sellainen suuntaus avaa uudelleen vanhoja blokkijakoja ja luo uusia, hän sanoi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ETYJ:n 25-vuotisjuhlassa Tampereella tiistaina.

Tuomioja pitikin ETYJ:kin yhtenä tärkeänä tehtävänä turvata monenkeskisen toiminnan ensisijaisuus. Monenkeskisyys on parempi ja kenties ainoa pysyvä tapa ratkaista ongelmia, ulkoministeri painotti. Se tuo mukaan kaikki ne tahot, joita tarvitaan ratkaisemaan pitkäaikainen konflikti. Se tarjoaa modernien ratkaisujen vaatiman läpinäkyvyyden.Se vahvistaa kansainvälisen oikeuden kunnioitusta.Se myös vähentää tarpeettoman ja suhteettoman voimankäytön vaaraa, hän listasi perusteita.

Kriisinhallinnassa toimii monia järjestöjä, ETYJ:n ohella esimerkiksi YK, Euroopan unioni, Euroopan neuvosto ja Nato. Tuomioja toivoi niiden järkeistävän yhteistyötään. Kunkin järjestön on keskityttävä siihen, mitä se parhaiten osaa. Balkanin kokemukset ovat paljastaneet monia heikkouksia kansainvälisen yhteisön kriisinhallintakyvyssä, ulkoministeri muistutti.

ETYJ:n vahvuus on siviilikriisinhallinnassa. Tuomiojan mukaan se voi osallistua rauhanturvaamiseen pikemmin mandaatin antajana kuin operaation johtajana.

Tuomiojan arvion mukaan erityisesti vähemmistökysymyksistä nousee uusia haasteita ETYJ:lle. Vähemmistöjen on voitava integroitua yhteiskuntiin helpommin, jotta yhteiskunnat olisivat vahvempia kohtaamaan mahdollisia kriisejä. Näitä asioita hoidetaan parhaiten yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, mukaan lukien kansalaisjärjestöjen verkosto, Tuomioja totesi.

Foreign Minister Erkki Tuomioja: European Security and Cooperation - Historical Significance of the CSCE/OSCE and Its Future Challenges

Julkaisu (PDF, 203 KB)

Julkaisu (RTF doc, 104 KB)

ETYJ