Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka deltar i FN:s råd för mänskliga rättigheter och nedrustningskonferensen i Genève

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakka deltar i FN:s råd för mänskliga rättigheter och nedrustningskonferensen i Genève 

Pressmeddelande 37/2016
26.2.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka besöker Genève den 29 februari–1 mars 2016. Hon håller Finlands anförande vid högnivåsegmentet av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 29 februari. Rådet för mänskliga rättigheter är ett centralt mellanstatligt FN-organ för främjande och skydd av mänskliga rättigheter. I år firar rådet 10-årsjubileum. Finland kandiderar till en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter perioden 2022–2024.

Minister Toivakka deltar också i nedrustningskonferensens högnivåsession i Genève den 1 mars. I sitt tal tar minister Toivakka upp aktuella frågor som gäller vapenkontrollen och nedrustningen, t.ex. genomförandet av vapenhandelsfördraget.

Under besöket träffar minister Toivakka bl.a. Zeid Ra'ad Al Hussein, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, och Peter Maurer, ordförande för Internationella rödakorskommittén, och diskuterar med dem om den aktuella humanitära situationen t.ex. i Syrien.

Mer information:
Marja Koskela, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 633
Mänskliga rättigheter: Nina Nordström, enhetschef, enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 104, Kaarina Airas, ambassadsekreterare, Finlands ständiga representation i Genève +41 79 681 7313.
Nedrustningskonferensen: Titta Maja, ministerråd, Finlands ständiga representation i Genève, +41 79 911 0264 och Lauri Hirvonen, ambassadråd, enheten för vapenkontroll, 0295 351 794.