Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen till Myanmar

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen till Myanmar

Pressmeddelande 25/2017
7.2.2107

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen besöker Myanmar den 8–10 februari. Besökets syfte är att stödja den civila förvaltningens reformpolitik, främja de mänskliga rättigheterna och stärka de ekonomiska relationerna mellan Myanmar och Finland. Minister Mykkänen ska föra samtal om ländernas bilaterala relation, utvecklingssamarbete och handel samt om den aktuella situationen i landet. En Team Finland-delegation reser med ministern.

Trots den snabba ekonomiska tillväxten är Myanmar fortfarande ett av de fattigaste länderna i Asien och landet står inför omfattande utvecklingsproblem. Det är avgörande för utvecklingen att fredsprocessen fortskrider och rättsstaten stärks. Det förekommer fortfarande väpnade sammandrabbningar i gränsregionerna. Särskilt i Rakhinestaten är situationen instabil, vilket enligt rapporter av FN lett till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

”Mina möten med den civila förvaltningen erbjuder en möjlighet att diskutera hur människorättssituationen i landet kan förbättras. Finland betonar att man måste få ett slut på våldsamheterna och garantera civilbefolkningens trygghet. Det behövs en oberoende utredning om det skedda och de ansvariga måste ställas inför rätta. Stöd för demokratin, rättsstatsutvecklingen och fredsprocessen är en viktig del av Finlands samarbetsprogram med Myanmar”, säger minister Mykkänen.

I och med att Myanmar har inlett övergången från militärdiktatur till demokrati har Finland öppnat en beskickning i huvudstaden Yangon, och Myanmar är idag också en partner i Finlands utvecklingssamarbete. Det finns också goda förutsättningar att intensifiera de ekonomiska relationerna eftersom Myanmar nyligen öppnat sig för internationell handel.

”Trots de stora utmaningarna har Myanmar en enorm potential. Förutom demokratiutvecklingen stöder Finland effektiv förvaltning av landets skogsresurser och undervisning som beaktar barn i utsatt ställning. Det finns också ett stort behov av att förbättra infrastrukturen på ett hållbart sätt, för att samhället och ekonomin ska kunna utvecklas”, säger minister Mykkänen.

Det deltar representanter för 18 företag och organisationer i utrikeshandels- och utvecklingsministerns resa. Företagen representerar cleantech, energisektorn, IKT och digitalisering samt utbildningssektorn. Delegationen kommer i sällskap av minister Mykkänen att träffa ministrar i Myanmars regering och andra centrala aktörer inom den offentliga sektorn i Yangon och i den administrativa huvudstaden Naypyidaw.

I resan deltar:
Aquamec Ltd.
CS Control Software Oy
Ecohel Oy
Eltel Networks Oy
Ensto Finland Oy
Centralhandelskammaren
Finnfund
Finnvera
Junkkari Oy
Lamor Corporation Ab
Newelo Oy
Oilon China
Outotec South East Asia Pacific
Timble Solutions Corporation
Helsingfors universitet HY+
Vakava Technologies Ltd Oy
Valmet Co. Ltd.
Wärtsilä Corporation

Ytterligare information: Petri Wanner, ansvarig tjänsteman för Myanmar, enheten för södra Asien, tfn 040 731 4509 och Pasi Rajala, minister Mykkänens specialmedarbetare, tfn 0400 464 393.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.