Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen EU:n kehitysministerikokoukseen

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen EU:n kehitysministerikokoukseen

Brysselissä järjestetään 20.2.2018 EU:n kehitysministerien epävirallinen kokous, jossa Suomea edustaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n vuoden 2020 jälkeisestä ulkosuhderahoituksesta, josta päätetään pian käynnistyvissä unionin rahoituskehysneuvotteluissa.

Suomi pitää tärkeänä, että ulkosuhderahoitus vastaa aiempaa paremmin ajankohtaisiin tarpeisiin ja tukee EU:n poliittisia prioriteetteja.

”EU:n tulee säilyttää johtoroolinsa kehitysyhteistyössä, ja apu tulee keskittää sitä eniten tarvitseville maille. Rahoituksen tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota”, toteaa ministeri Virolainen.

EU:n muuttoliiketoimia rahoitetaan tällä hetkellä lukuisista eri lähteistä. Päällekkäisyyksien välttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi Suomi painottaa koordinaation kehittämistä eri rahoitusinstrumenttien välillä.

EU on päivittämässä suhteitaan 79 maasta koostuvan AKT-ryhmän (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat) kanssa. Yhteistyö perustuu Cotonoun sopimukselle, joka umpeutuu vuonna 2020. Suomi katsoo, että EU:n ja AKT-maiden suhteiden tulisi vastata Agenda 2030:n tavoitteita sekä EU:n uudistetun kehityspoliittisen konsensuksen painopisteitä. AKT-maiden erityiskohtelun tulisi päättyä ja kumppanuuden olla avoin kaikille kehitysmaille, jotka sitoutuvat sopimuksen ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeviin periaatteisiin. EU:n on määrä päästä sopuun neuvottelumandaatistaan kehitysministerien ulkoasiainneuvostossa 22.5.2018, koska Post-Cotonou-neuvottelut alkavat AKT-osapuolen kanssa elokuussa 2018.

Euroopan investointipankki (EIP) on tehnyt aloitteen uuden, kehitysrahoitukseen keskittyvän tytäryhtiön perustamisesta. Tämän avulla pyrittäisiin tehostamaan EIP:n resurssien käyttöä ja kohdentamista sekä parantamaan EIP:n näkyvyyttä kolmansissa maissa. Suomi on valmis tutkimaan ehdotusta tarkemmin, kun aloitteen tarkemmasta rakenteesta ja mahdollisista hallinnollisista vaihtoehdoista on käytettävissä lisää tietoa.

Lounaalla ministerit keskustelevat UNDP:n pääsihteeri Achim Steinerin kanssa YK:n kehitysjärjestelmän reformista.

Lisätietoja:
Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja Juha Kirstilä, puh. p. 040 552 8200
Yksikönpäällikkö Sari Lehtiranta, puh. 0295 352 139

Tässä palvelussa myös