Ulkoasiainhallinnon talousarvioesitys vuodelle 2001 (hallituksen esitys Eduskunnalle)


Ulkoasiainministeriön hallinnonalan määrärahat vuoden 2001 talousarvioesityksessä ovat yhteensä 3 866 miljoonaa markkaa. Kasvua kuluvan vuoden määrärahoista on 170 miljoonaa markkaa. Ulkoasiainministeriön pääluokan määrärahoista valtaosan muodostavat kansainväliseen kehitysyhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön osoitettavat määrärahat.

Ulkoasiainministeriön ja Suomen ulkomaan edustustoverkoston varsinaiseen toimintaan käytettävät määrärahat ovat vuoden 2001 talousarvioesityksessä yhteensä 860 miljoonaa markkaa.

Kehitysyhteistyöhön ehdotetaan 2 652 miljoonan markan määrärahaa. Tästä
2 161 miljoonaa on budjetoitu ulkoasiainhallinnon pääluokkaan ja 456 miljoonaa muihin pääluokkiin. Talousarvioesityksessä osoitetaan kehitysyhteistyölle budjettivuoden määrärahojen lisäksi myös sitoumusvaltuudet, joista aiheutuvat menot ajoittuvat vuoden 2001 jälkeisille vuosille. Valtuuksia ehdotetaan myönnettäväksi 1 502 miljoonan arvosta.

Lähialueyhteistyöllä pyritään ehkäisemään ja lievittämään Suomeen haitallisesti kohdistuvia ilmiöitä, kuten ympäristö- ja ydinturvariskejä ja järjestäytyneen rikollisuuden ja tartuntatautien leviämistä, sekä edistämään kaupan ja talouselämän etuja. Vuodelle 2001 ehdotetaan määrärahoja lähialueyhteistyöhön eri hallinnonaloille yhteensä 233 miljoonaa markkaa, mistä 185 miljoonaa ulkoasiainhallinnon pääluokkaan.

Hallinnonalan muihin menoihin ehdotetaan 824 miljoonaa markkaa. Suomi osallistuu rauhanturvaamistoimintaan ja kriisinhallintayhteistyöhön YK:n, ETYJ:n, EU:n ja NATO:n kautta. Toimintaan osoitettu määräraha on yhteensä 473 miljoonaa markkaa. Tästä rauhanturvaamiseen osoitettu 430 miljoonaa markkaa on jaettu ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön pääluokkiin siten, että ulkoasiainhallinto maksaa joukkojen palkkaus- ja päivärahamenot ja puolustushallinto joukkojen koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muut kulutusmenot sekä sotilastarkkailijoiden palkkausmenot. Rauhanturvajoukkojen ylläpitomenoihin esitettyyn määrärahaan sisältyy myös UNIFIL-operaatioon osallistuvan Suomen pataljoonan vahventamisen edellyttämä määräraha.

Muihin menoihin ehdotetaan sisällytettäväksi 369 miljoonan markan määräraha kansainvälisten järjestöjen vuoden 2001 jäsenmaksuihin ja rahoituksiin. YK:n uudet ja laajennetut rauhanturvaoperaatiot nostavat Suomen maksuosuutta YK:n rauhanturvajoukoille noin 65 miljoonalla markalla.

Ulkoasiainministeriön talousarvioesitykseen sisältyy budjettiriihessä sovittu 3 miljoonan markan määräraha kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen.


Lisätietoja: talousjohtaja Pekka Mattila, puh 1341 5850, ja taloussihteeri Kirsi-Marja Kauppinen, puh 1341 5870
Ulkoasiainministeriön hallinnonala (4.9.2000)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Hallituksen esitys eduskunnalle Valtion talousarvioksi vuodelle 2001 (4.9.2000)(Linkki toiselle web-sivustolle.)