Utrikes- och säkerhetspolitiken samt utvecklandet av samarbetet behandlas på nordisk samarbetsvecka

Utrikes- och säkerhetspolitiken samt utvecklandet av samarbetet behandlas på nordisk samarbetsvecka 

Statsrådets kommunikationsavdelning
Utrikesministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Miljöministeriet
Pressmeddelande 551/2015
16.10.2015                                                
Nordiska rådets session arrangeras i år i Reykjavik, Island den 27–29 oktober. Företrädare för Finlands regering vid Nordiska rådets session och de nordiska mötena är statsminister Juha Sipilä, utrikesminister Timo Soini, utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka, undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen, jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen samt ministern för nordiskt samarbete Anne Berner.

Teman för sessionen och mötena är utvecklingen inom det nordiska samarbetet, miljöutmaningarna samt utrikes- och säkerhetspolitiken. Finland tar emot ordförandeskapet för nordiska ministerrådet för 2016.

Statsminister Juha Sipilä deltar i det nordiska statsministermötet och mötet för de nordiska statsministrarna och de baltiska premiärministrarna. Vid de nordiska statsministrarnas möte diskuteras bland annat migrationsrörelsen, läget i utreseländerna samt klimatfrågor. Vid mötet för de nordiska statsministrarna och de baltiska premiärministrarna diskuteras regionala frågor, det östliga partnerskapet och det ekonomiska läget i Europa.

Dessutom träffar de nordiska statsministrarna Nordiska rådets presidium och företrädarna för de självstyrande områdena. Vid Nordiska rådets session presenterar statsminister Sipilä programmet för Finlands förestående ordförandeskapsperiod.

Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner deltar i samarbetsministrarnas möte och presenterar en redogörelse för samarbetet mellan Norden och EU för Nordiska rådet.

Utrikesminister Timo Soini deltar i de nordiska utrikesministrarnas möte. Mötets huvudteman är vidareutvecklingen av det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och aktuella utrikespolitiska frågor, såsom läget i Syrien.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka deltar i utrikeshandelsministrarnas och utvecklingsministrarnas möten. 

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen deltar i de nordiska kulturministrarnas möte.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar i de nordiska miljöministrarnas möte. I samband med mötet avger ministrarna ett gemensamt uttalande inför klimatmötet i Paris (COP21). Minister Tiilikainen deltar också i en frågestund där nordiska riksdagsledamöter ställer frågor om aktuella ämnen till miljöministrarna. Nordiska rådets session är årets största nordiska forum där de nordiska parlamentarikerna, statsministrarna, oppositionsledarna och sektorministrarna möts. I år är Danmark ordförande för samarbetet mellan regeringarna.

Nordiska rådets välkända priser (litteratur, barn- och ungdomslitteratur, musik, natur- och miljö samt film) delas ut vid en prisgala tisdagen den 27 oktober. 

Ytterligare information:

Programmet för statsminister Sipilä: Anna-Kaisa Heikkinen, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn +358 40 748 3867, statsrådets kansli, samt Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 556, utrikesministeriet, och när det gäller mediearrangemangen, Maria Nurmi, kommunikationsexpert (internationella frågor), tfn +358 50 408 4061, statsrådets kansli

Programmet för utrikesminister Soini: Katja Luopajärvi, ambassadråd, tfn +358 295 351 506 och Riikka Taivassalo, specialmedarbetare, tfn +358 295 351 960, utrikesministeriet

Programmet för ministern för nordiskt samarbete Anne Berner: Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 556, utrikesministeriet och Kristo Lehtonen, specialmedarbetare, tfn +358 50 464 9779, kommunikationsministeriet

Nordiska rådet www.norden.org

Tässä palvelussa myös