Toppmötet i Göteborg, Västra Balkan Och fredsprocessen i Mellanöstern i rådet för allmänna ärenden 25.6 2001

Ett annat centralt tema i rådet för allmänna ärenden är Västra Balkan. I rådet skall man diskutera åtminstone läget i Makedonien samt anta konklusioner, vilka man förutom Makedonien även nämner biståndskonferensen för Federala Republiken Jugoslavien 29.6., parlamentsvalet i Albanien 24.6., förlängningen av höga representanten Petritschis mandatperiod samt regionmötet om stabiliseringsavtalet 28.6. Gäst hos rådet för är Makedoniens premiärminister Georgievski samt ledare för landets regeringspartier.

På rådets dagordning finns också fredsprocessen i Mellanöstern. På basen av höga representanten Javier Solanas rapporter och de diskussioner som fördes på toppmötet i Göteborg behandlas lägesutvecklingen och de åtgärder EU möjligen kan vidta för att befrämja fredsprocessen. Höga representanter Solana fick fullt stöd för sin verksamhet av Europeiska rådet i Göteborg. Han ombads fortsätta sitt arbete på basen av Mitchellrapporten.

Finland stöder höga representanten Solanas förslag och hans aktiva verksamhet för att förstärka vapenvilan i Mellanöstern och befrämja fredsprocessen. EU bör ha ett intimt samarbete med de centrala aktörerna, i synnerhet USA och FN. Fredsprocessen bör befrämjas i enlighet med förslagen i Mitchellrapporten som alla parter antagit. De mest centrala är att förstärka den bräckliga vapenvilan.

Dessutom skall man i rådet för allmänna ärenden behandla öppenhertoch god administration, framsteg i dialogen mellan Zimbabwe och EU samt Västafrikafrågan. I samband med rådet sammanträder associationsråden med Slovakien, Slovenien, Turkiet och Ukraina, samarbetsråden med Mercosur och Chile samt EES-rådet. I samma förbindelse undertecknas också associationsavtalet mellan EU och Egypten.

Ytterligare information erhålles av ambassadrådet Terhi Hakala, tel. 09-1341 5780.