Suomi valmistelee puolustusvoimien joukkojen lähettämistä Afganistaniin

Suomen evakuointioperaatiota suorittavan ulkoministeriön avustustiimin tueksi Kabulissa on esitetty käytettäväksi puolustusvoimien joukkoa. Päätös joukon lähettämisestä tehdään kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain mukaisesti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun lakia sovelletaan.

Kansainvälinen apu, joka voi sisältää sotilaallisten voimakeinojen käyttöä erityisen vaativassa tilanteessa,  edellyttää selontekoa eduskunnalle. Valtioneuvosto on tänään antanut asiasta selonteon eduskunnalle. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta käsittelee asiaa jo perjantaina aamupäivällä, josta asia etenee eduskunnan täysistuntoon päätettäväksi. Eduskunnan kuulemisen jälkeen tasavallan presidentti tekee päätöksen joukkojen lähettämisestä.

Tehtävään asetettava joukko toimii operaation aikana Suomen kansallisessa johdossa. Joukko toimii vain Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä.

Lisätietoja:

Ulkoministeriö:
Piritta Asunmaa, osastopäällikkö, Amerikka ja Aasian osasto puh +358 50 477 7616
Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö puh + 358 40 593 6076

Puolustusministeriö:
Janne Kuusela, apulaisosastopäällikkö puh. 0295 140206