Finland stärkte sitt stöd till bräckliga och konfliktdrabbade länder

Finland stärkte sitt stöd till bräckliga och konfliktdrabbade länder

Pressmeddelande 60/2016
5.4.2016

Finland har tillsammans med andra givarländer stärkt sitt stöd till bräckliga och konfliktdrabbade länder. Under ett möte för den Internationella dialogen för freds- och statsbyggande i Stockholm den 5 april stärktes samarbetet mellan de bräckliga staternas organisation g7+, givarländerna och civilsamhället för att lösa konflikter och få till stånd utveckling. Under mötet som leddes av Sveriges biståndsminister Isabella Lövin godkändes Stockholmsdeklarationen där länderna och organisationerna förbinder sig till att stödja bräckliga stater och förebygga konflikter.

Stockholmsdeklarationen handlar om verksamhet i bräckliga stater och fokus på bakomliggande orsaker till konflikter, teman som är centrala i Finlands utvecklingspolitik. År 2015 riktades ca 56 procent av Finlands anslag för bilateralt samarbete till bräckliga och konfliktdrabbade stater.

Organisationen för bräckliga stater g7+ sammanträdde redan den 23–24 mars i Kabul till sitt årliga möte. Deras viktigaste budskap till givarländerna var betoningen på att bygga upp en ekonomisk bas och att skapa arbetstillfällen, särskilt för ungdomar, i de samhällen som håller på att byggas upp. Genom arbetsplatser uppstår förutom ekonomisk tillväxt också hopp om en framtid i sitt eget hemland hos enskilda individer. Möjligheten till utkomst och en framtid i sitt hemland är en central faktor bakom flyktingskap.

Under mötet företräddes Finland av understatssekreterare Elina Kalkku.
Ytterligare information: Otto Turtonen, inspektör, tfn 050 468 4568.