Suomi tukee Vihreän ilmastorahaston lisärahoitusta

Suomi tukee Vihreää ilmastorahastoa yhteensä 60 miljoonalla eurolla vuosina 2024–2027. Rahoituslupaus julkaistiin tänään Bonnissa rahoituslupauskokouksessa, joka päättää rahaston toisen virallisen lisärahoituskierroksen.

Vihreä ilmastorahasto (Green Climate Fund) on Pariisin ilmastosopimuksen alainen rahasto ja YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) virallinen rahoitusmekanismi. Rahasto tukee kehittyvien maiden vähäpäästöistä ja ilmastokestävää kehitystä ja sillä on keskeinen asema Pariisin sopimuksen toimeenpanossa.

Suomen tuki Vihreälle ilmastorahastolle on osa Suomen kansainvälistä ilmastorahoitusta, johon Suomi on YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen ja Pariisin sopimuksen osapuolena sitoutunut.

Suomi on lisärahoitusneuvotteluissa ajanut muun muassa rahaston tulosohjauksen ja riskienhallinnan vahvistamista sekä yksityissektorin yhteistyön lisäämistä. Vihreä ilmastorahasto tukee laajamittaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi kehittyvissä maissa, pyrkien järjestelmätason muutoksiin. Lisäksi rahasto edistää muun muassa ennakkovaroitusjärjestelmiä ja ilmastoinformaation kattavuutta, uusia ratkaisuja ja innovaatioita sekä maiden omien toimintavalmiuksien vahvistamista.

Vihreä ilmastorahasto on rahamäärällisesti mitattuna suurin ilmastosopimuksen alainen rahasto. Se on perustamisensa jälkeen onnistunut oman rahoituksensa (yli 12 miljardia dollaria) lisäksi mobilisoimaan hankkeisiinsa ja ohjelmiinsa noin 33 miljardia dollaria julkista ja yksityistä yhteisrahoitusta.

Tällä hetkellä hyväksyttyjen 228 hankkeen odotetaan tuottavan toteutuessaan koko elinkaarensa ajan sopeutumishyötyjä noin miljardille ihmisille, sekä vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä 2,9 miljardia hiilidioksidiekvivalenttitonnia, mikä on noin 63 kertaa Suomen vuoden 2022 päästöjen verran.

Kokouksessa 25 maata lupasivat tukea Vihreän ilmastorahaston seuraavalle nelivuotiskaudelle, rahoituslupausten yhteenlaskettu summa oli noin 9,32 miljardia dollaria.

Lisätietoja

  •  Anna Merrifield, yksikönpäällikkö, ilmasto- ja ympäristödiplomatian yksikkö, puh. +358 295 350 294