Suomi tukee syyrialaislasten koulunkäyntiä Libanonissa

Suomi tukee syyrialaislasten koulunkäyntiä Libanonissa

Suomi tukee Syyrian kriisiä paenneiden lasten koulunkäyntiä ja lastensuojelua Libanonissa. YK:n lastenjärjestö Unicefin kautta kohdistetaan 3,7 miljoonaa euroa heikoimmassa asemassa olevien lasten koulunkäynnin tukemiseen.

Uuden hankkeen avaustilaisuus pidetään 23. tammikuuta Suomen Libanonin-suurlähetystössä Beirutissa. Suomen avulla 7 000 – 8 000 haavoittuvassa asemassa olevaa tyttöä ja poikaa pääsevät koulunkäynnin ja lastensuojelupalveluiden pariin. Kaksivuotisen hankkeen avulla tarjotaan perusopetusta, lastensuojelupalveluita ja ammatillista koulutusta lapsille ja nuorille, jotka eivät käy koulua ja jotka ovat lapsiin kohdistuvan väkivallan uhan alla.

Apua saavat lapset ovat kaikkein köyhimmistä perheistä, joten heidän kouluun saamisensa edellyttää kokonaisvaltaista ajattelua.

”Jos perhe elää kädestä suuhun, joutuvat lapsetkin töihin. Kaduille, toreille tai työmaille. Paras keino saada pakolaisperheen lapsi kouluun on tukea heidän perheitään. Nuorten ammattikoulutusta tukemalla tarjoamme heille mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen”, kommentoi Suomen Libanonin-suurlähettiläs Tarja Fernández.

Hanke on jatkoa Suomen aiemmalle tuelle Libanonin koulujärjestelmän kantokyvylle, jota Suomi antoi vuosina 2014 – 2015. Syyrian naapurimaista Libanon kantaa kokoonsa nähden suurinta taakkaa pakolaisista. Väestöltään Suomen kokoisessa Libanonissa on yli miljoonaa Syyrian pakolaista, joista jopa puolet on lapsia tai nuoria.

Suomi on tukenut Unicefin työtä syyrialaislasten koulunkäynnin edistämiseksi myös Syyriassa, Jordaniassa ja Turkissa. Suomen tuella on esimerkiksi kunnostettu 136 koulua Syyriassa ja Jordaniassa, mikä on mahdollistanut koulunkäynnin yli 70 000 lapselle, sekä tarjottu ammatillista koulutusta 47 000 nuorelle.

Katso video https://youtu.be/HMkxW62v3q4(Linkki toiselle verkkosivustolle)  Suomen avun tuloksista syyrialaislasten koulunkäynnin edistämiseksi Syyriassa Jordaniassa.

Lisätietoja: Suomen Beirutin-suurlähettiläs Tarja Fernández, puh. +961 76 008 550 sekä Syyrian vakauttamistuen vastuuvirkamies Matti Karvanen, puh. 0295 351 806.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi