Suomi tukee sodan tuhojen korjaamista ja vihreää jälleenrakennusta Ukrainassa

Suomi tukee Ukrainan energiasektorin akuutteja tarpeita ja vihreää jälleenrakennusta uuden vihreän elvytysohjelman kautta yhteensä viidellä miljoonalla eurolla.

Sairaala Trostianetsin kaupungissa, Sumyn alueella Ukrainassa. Nefco rahoittaa jälleenrakennusta. Kuva: Nefco

Venäjän iskut ovat vahingoittaneet Ukrainan energiainfrastruktuuria ja tuhonneet siitä jo noin 40 prosenttia. Sodan myötä 7,8 miljoonaa ukrainalaista on paennut Eurooppaan ja maan sisäisiä pakolaisia on 6,5 miljoonaa. Noin 16 miljoonaa ukrainalaista tarvitsee veteen, sanitaatioon ja hygieniaan liittyvää apua. 

Suomi vastaa ukrainalaisten hätään ja kohdistaa rahoitusta Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiö Nefcon kautta koulujen ja päiväkotien sekä asumis- ja terveyspalvelujen ja muun kriittisen infrastruktuurin korjauksiin, kunnostukseen ja jälleenrakentamiseen. Nefcon hallinnoima vihreä elvytysohjelma tarjoaa Ukrainan kunnille rahoitusta ja teknistä tukea hankkeisiin, jotka tukevat maan palautumista sodasta ja humanitaarisesta kriisistä kohti pitkäkestoisempaa vihreää siirtymää. 

”Suuri osa maan sisäisistä pakolaisista majoittuu julkisissa rakennuksissa. Niiden vedensaanti, lämmitys ja valaistus tulee turvata  ihmisten hätään vastaamiseksi”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo. 

Elvytysohjelma tukee modernien, energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa ja pidemmällä aikavälillä Ukrainan vihreää siirtymää vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 

”On hyvin tärkeää, että korjaus- ja jälleenrakennuksessa huomioidaan myös vammaiset henkilöt sekä sukupuolten tasa-arvo. YK:n mukaan joka neljännessä maan sisällä paenneessa perheessä on vammainen perheenjäsen – heidän pääsystään väestönsuojiin ja julkisiin rakennuksiin on huolehdittava”, ministeri toteaa.

Nefcon hallinnoima Ukrainan vihreä elvytysohjelma koostuu useamman rahoittajan aloitteista. Ohjelma lanseerattiin heinäkuussa 2022 ja EU, Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi ovat ohjelman ensimmäiset rahoittajat.


 

Lisätietoja

  • Vitaly Artyushchenko, Chief Investment Advisor, Nefco, puh. 050 9112427
  • Josefin Hoviniemi, viestintäjohtaja, Nefco, puh. 050 4646995
  • Matti Väänänen, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön kehityspolitiikan neuvonantaja / tiiminvetäjä, Ulkoministeriö, puh. 0295 350 702
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi ja Nefcon sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@nefco.int