Suomi tekee kehityspoliittisen sijoituksen Itä-Afrikan maatalouden tuottavuuteen

Itä-Afrikan ruokaturvatilanne on heikentynyt inflaation, raaka-aineiden toimitusvaikeuksien, Venäjän hyökkäyssodan ja sään ääri-ilmiöiden vuoksi. Ulkoministeriö sijoittaa ARCAFIM-rahoitusvälineeseen, jonka tavoitteena on parantaa alueen maiden maatalouden tuottavuutta ja sitä kautta ruokaturvaa. Samalla synnytetään työpaikkoja ja parannetaan jopa 1,5 miljoonan ihmisen elinoloja. Puolet rahoituksesta saadaan yksityiseltä sektorilta.

Viisi naista seisoo rivissä ja esittelee hymyillen maisseja.
Kuvan naiset Haubin kylästä Tansaniassa saivat koulutusta ympäristöä säästävästä viljelystä IFADin hankkeessa. ARCAFIMin kautta myönnettävillä lainoilla pienviljelijät voivat rahoittaa esimerkiksi maaperän köyhtymistä ehkäisevien viljelymenetelmien käyttöönottoon liittyvät investoinnit.

COP28-ilmastohuippukokouksessa lanseerataan 2. joulukuuta maatalouden kansainvälisen kehitysrahasto IFADin suunnittelema rahoitusväline ARCAFIM (The Africa Rural Climate Adaptation Finance Mechanism), johon Suomi osallistuu sijoituksella. ARCAFIMin tavoitteena on lisätä investointeja Itä-Afrikan maatalouteen, jotka parantavat tuottavuutta ja vahvistavat ruokaturvaa ja elinkeinoja. 1,5 miljoonan ihmisen elinolojen odotetaan paranevan rahoitusvälineen vaikutuksesta. Erityistä huomiota kiinnitetään naisiin ja nuoriin.

”Paikallisten viljelijöiden ja nuorten aseman parantaminen on tehokas keino vähentää hallitsematonta muuttoliikettä”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. ARCAFIMin odotetaan luovan 15 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa.

Itä-Afrikassa ruokaturvatilanne on heikentynyt inflaation ja maailmanlaajuisten ruoan ja raaka-aineiden toimitusvaikeuksien sekä sään ääri-ilmiöiden, kuten perättäisten kuivuusjaksojen ja toisaalta tulvien vuoksi. ARCAFIM lisää rahoituksen saatavuutta pienviljelijöille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta ne voivat investoida tuotantotapoihin, jotka kestävät muuttuvia sääoloja, ja näin parantavat viljelyn tuottavuutta sekä liiketoiminnan kannattavuutta.

"Muuttuviin sääoloihin sopeutumisen näkökulmasta on keskeistä, että haavoittuvassa asemassa olevien maaseutuyhteisöjen pääsyä rahoituksen piiriin helpotetaan. Vain näin voidaan taata, että maatalouden elinkeinot voidaan säilyttää ja että niitä voidaan parantaa", sanoo IFADin pääjohtaja Alvaro Lario. "Suomen ja muiden avainkumppaneiden taloudellinen ja tekninen tuki on ollut merkittävässä roolissa ARCAFIMin perustamisessa.”

Suomi sijoittaa ARCAFIMin lainaohjelmaan 32 miljoonaa euroa. Sijoitettujen varojen odotetaan palautuvan Suomelle pienen tuoton kera seuraavien 12 vuoden aikana. Sijoitus on osa Suomen tavoitetta lisätä yksityisen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä IFADin toiminnassa.

ARCAFIMin lainaohjelman rahoituksesta puolet eli 90 miljoonaa dollaria tulee yksityiseltä Equity Bankilta. Lainaohjelman koko on yhteensä 180 miljoonaa dollaria. Suomen ohella kansainvälisiä sijoittajia ovat Pohjoismainen kehitysrahasto ja Vihreä ilmastorahasto.

”Yksityisen liikepankin osallistuminen lainaohjelman rahoittajana ja toteuttajana on olennaista, jotta pienviljelijöiden ja pk-yritysten lainoista muodostuu pysyvä osa liiketoimintaa”, korostaa ministeri Tavio. ”Julkista kehitysrahoitusta tarvitaan vähemmän, kun yhä suurempi osa rahoitustarpeista katetaan yksityiseltä sektorilta.”

Lisätietoja

  • Emmi Oikari, yksikönpäällikkö, kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikkö, puh. +358 295 350 964
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.