Finland lyfter fram jämställdhetsfrågor genom ett internationellt jämställdhetspris

Finland lyfter fram jämställdhetsfrågor genom ett internationellt jämställdhetspris

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 100/2017
8.3.2017

Finlands regering inrättar ett internationellt jämställdhetspris för att främja jämställdhet internationellt, stödja diskussionen om jämställdhet och fira jubileumsåret för Finlands självständighet. Statsminister Juha Sipilä offentliggjorde priset på den internationella kvinnodagen vid den stora jämställdhetsfesten i Tammerfors.

”Finland har i mer än hundra år varit en pionjär i jämställdhetsfrågor. Vårt land var den första i världen att ge kvinnor fullständiga politiska rättigheter. Det är naturligt att just Finland som första i världen inrättar ett internationellt pris som delas ut till en person som gör sig bemärkt med att bygga upp och försvara jämställdhet”, sade statsminister Sipilä i Tammerforshuset.

Syftet med jämställdhetspriset är att främja diskussionen om jämställdhet i en global kontext. Priset kan tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet mellan könen på ett sätt som är internationellt betydande. I utmärkelsen ingår ett penningpris som pristagaren emellertid inte får för eget bruk. I stället får pristagaren bland understödsobjekt som stärker kvinnors ställning se ut en mottagare av penningpriset. Priset delas ut i samarbete med Tammerfors stad.

Priset, som delas ut vartannat år, har inrättats av Finlands regering som avslutning på Finlands 100-årsjubileum. Priset delas ut för första gången hösten 2017. I år är prissumman 150 000 euro, och den beviljas ur anslagen för utvecklingssamarbete. Pristagaren föreslås av en prisnämnd som utses av statsrådets kansli. I år består prisnämnden av verkställande direktören för Tammerforshuset Paulina Ahokas som ordförande, generalsekreteraren för projektet Finland 100 Pekka Timonen samt författaren och forskaren Rosa Meriläinen.

Allmänheten såväl i Finland som utomlands har möjlighet att lämna förslag till pristagare för prisnämnden att överväga.  Adressen där förslagen kan lämnas in öppnas på Minna Canth -dagen den 19 mars 2017.

”Jämställdhet mellan könen är en grundläggande värdering för oss finländare. Den har haft en avgörande roll när det hundraåriga Finland och hela vårt samhälle har byggts upp. Det finns ett stort behov av diskussion om jämställdhet, också här i västvärlden. Att främja kvinnors och flickors ställning är ett viktigt tema också i Finlands utvecklingspolitik”, konstaterade Sipilä.

Ytterligare information:

Anna-Kaisa Heikkinen, statsministerns specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 040 748 3867, anna-kaisa.heikkinen(at)vnk.fi

(priset) Paulina Ahokas, ordförande för prisnämnden, verkställande direktör för Tammerforshuset, tfn 040 551 1551, paulina.ahokas(at)tampere-talo.fi

(jämställdhetsfrågor) Tanja Auvinen, chef för social- och hälsovårdsministeriets jämställdhetsenhet, tfn 0295 163 715, tanja.auvinen(at)stm.fi

(Finlandsbilden) Petra Theman, chef för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558, petra.theman(at)formin.fi

(Tampere) Anna-Kaisa Ikonen, borgmästare i Tammerfors, tfn +358 400 780 866