Suomi ja Meksiko isännöivät yhdessä kansainvälisen suojeluvastuukokouksen

Suomi ja Meksiko isännöivät yhdessä kansainvälisen suojeluvastuukokouksen

Suomen ja Meksikon ulkoministeriöt yhdessä Global Centre for the Responsibility to Protect (R2P) -keskuksen kanssa isännöivät Global Network on Responsibility to Protect -verkoston 8. vuosikokouksen Helsingissä 12-14.6.2018. 

Kokous tuo yhteen kansallisia yhteyshenkilöitä ja muita osallistujia yli 40 maasta ja kansainvälisestä järjestöstä, jotka pyrkivät edistämään suojeluvastuun periaatetta ja ehkäisemään laajamittaisia julmuuksia kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Kutsuttujen joukossa on YK:n pääsihteerin erityisneuvonantaja kansanmurhien ehkäisyssä Adama Dieng.

”Helsingin kokous tarjoaa osallistujille hyvät mahdollisuudet vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä siitä, kuinka suojeluvastuun periaatteen toteuttaminen saadaan osaksi päivittäistä työtä sekä kansallisesti että ulkopolitiikassa”, sanoo suurlähettiläs Marja Lehto, joka on suojeluvastuun kansallinen yhteyshenkilö Suomessa.

Suomelle suojeluvastuun toteuttaminen sekä kotimaassa että kansainvälisesti on pitkään ollut erittäin keskeinen poliittinen periaate, jonka toimeenpanossa se painottaa ennaltaehkäisyä.

Maailmanlaajuinen R2P-verkosto perustettiin vuonna 2010 tehostamaan kansallisia ja kansainvälisiä pyrkimyksiä ehkäistä ja pysäyttää laajamittaisia julmuuksia. Verkosto koostuu hallituksista, jotka ovat osoittaneet sitoumuksensa toteuttaa suojeluvastuun periaatetta nimeämällä korkean virkamiehen toimimaan yhteyshenkilönä laajamittaisia julmuuksia koskevissa asioissa.

”Näinä aikoina globaaleja kriisejä syntyy yhä enemmän, minkä vuoksi ristiriitojen sovittelu ja kansainvälinen oikeus ovat äärimmäisen tärkeitä. Suojeluvastuun yhteyshenkilöillä on tärkeä tehtävä ylläpitää ja tukea periaatteita, normeja ja instituutioita, jotka auttavat ehkäisemään julmuuksia ja suojelemaan maailman kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisoikeuksia”, maailmanlaajuisen R2P-keskuksen pääjohtaja Simon Adams toteaa.

Suojeluvastuun periaate tarkoittaa valtioiden vastuuta väestöstään ja kaikista väestöistä, joita uhkaa kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa ja ihmisoikeussääntelyssä määritelty kansanmurha (joukkotuhonta), sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan tai etninen puhdistus.

Lisätietoja: Suurlähettiläs Marja Lehto, oikeuspalvelu, Suomen ulkoministeriö, puh. +358 50 4325086.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.