Suomi ja Italia yhteistyöhön hybridivaikuttamisen ja muuttoliikkeen välineellistämisen torjuntaan

Suomi ja Italia aloittavat yhteistyön valmistellakseen yhteisiä aloitteita, joiden tarkoituksena on edistää johdonmukaisia toimia muuttoliikepolitiikan ulkoisen ulottuvuuden hallitsemiseksi ja muuttoliikkeeseen liittyvän pahantahtoisen vaikuttamisen torjumiseksi.

Ulkoministeri Elina Valtonen ja Italian varapääministeri ja ulko- ja kehitysyhteistyöministeri Antonio Tajani.

Ulkoministeri Elina Valtonen ja Italian varapääministeri ja ulko- ja kehitysyhteistyöministeri Antonio Tajani tapasivat 29. marraskuuta Brysselissä Naton ulkoministerikokouksen yhteydessä. 
 
Ministerit kertoivat, että Suomi ja Italia alkavat valmistella yhteisiä aloitteita, joiden tarkoituksena on edistää kaikilla yhteisillä foorumeilla johdonmukaisia toimia muuttoliikepolitiikan ulkoisen ulottuvuuden hallitsemiseksi ja muuttoliikkeeseen liittyvän pahantahtoisen vaikuttamisen torjumiseksi. Tavoitteena on myös edistää toimia ihmissalakuljetuksen ja muuttoliikkeen välineellistämisen torjumiseksi. Yhteiset haasteet ulottuvat Euroopassa pohjoisesta etelään. 
 
Suomi ja Italia käynnistävät ideointityön, joka tavoitteena on kehittää järeitä työkaluja Naton ja EU:n mekanismien vahvistamiseksi, mukaan lukien Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin roolia hybridiuhkien torjunnassa. 
 
”Venäjä ja muut vihamieliset toimijat välineellistävät muuttoliikettä ja käyttävät häikäilemättömästi hyväkseen kolmansien maiden kansalaisia. Transatlanttinen päättäväisyys on ensiarvoisen tärkeää, jotta tällaista toimintaa voidaan torjua. Italia ja Suomi tekevät yhteistyötä tavoitteen edistämiseksi EU:n ja Naton puitteissa”, sanoo ministeri Valtonen. 
 
”Olemme erittäin huolissamme laittomien muuttajien määrän kasvusta erityisesti keskisen Välimeren reitillä. Kolmannet toimijat pyrkivät välineellistämään tätä muuttovirtaa tarkoituksenaan horjuttaa yhteiskuntiamme ja vaikeuttaa yhteisiä pyrkimyksiämme hallita maahanmuutto- ja turvapaikkamenettelyjä. Meidän on kehitettävä työkaluja tällaisen toiminnan estämiseksi”, toteaa ministeri Tajani.

Lisätietoja

  • Elisa Tarkiainen, ulkoministerin erityisavustaja, puh. 0295 351 029
  • Minna Laajava, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö, puh. 0295 350 128
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi