Suomen tuen jatko Myanmarissa tarkastelun alla

Suomi on yhdessä EU:n kanssa jyrkästi tuominnut Myanmarin asevoimien vallankaappauksen siviilihallinnolta ja vaatinut paluuta demokratiaan. Sotilashallinnolta vaaditaan ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, kokoontumisvapauden ja ilmaisuvapauden, kuten rauhanomaisten protestien kunnioittamista. Asevoimien väkivalta mielenosoittajia kohtaan on täysin tuomittavaa.

EU on valmistelemassa kohdennettuja pakotteita Myanmarin sotilasjohtoa vastaan. Suomi tukee pakotteiden asettamista osana pyrkimyksiä vaikuttaa vallan kaapanneeseen sotilasjohtoon.

”Pakotteet tulee kohdentaa tarkasti, jotta ne eivät lisää siviiliväestön kärsimystä. Suomi kantaa huolta siitä, että Myanmarin inhimillinen kehitys ei ottaisi taka-askeleita”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Suomi tarkastelee parhaillaan kehitysyhteistyön jatkon edellytyksiä Myanmarissa. Pyrkimyksenä on estää pitkäjänteisen tukemme tuloksien valuminen hukkaan. Suomi on tähän saakka sitoutunut tukemaan Myanmarin rauhanprosessia, vahvistamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, kehittämään opetussektoria ja edistämään luonnonvarojen kestävää hallintaa etenkin metsäsektorilla. 

Poliittinen tilanne on kuitenkin kehittyvä ja arvaamaton, ja sitä seurataan tarkasti niin paikan päällä Suomen suurlähetystön toimesta kuin ulkoministeriössä Helsingissä.

Kehitysyhteistyön jatkon osalta on selvää, että rahoitusta ei ohjata asevoimien hallinnoimaan valtionbudjettiin, eikä asevoimien asettamalle poikkeusajan hallinnolle. Suomen rahoittama yhteistyö hallinnon kanssa on keskeytetty eikä Suomi ole tehnyt maksatuksia yhteistyökumppaneille vallankaappauksen jälkeen.

”Suomi on tukenut demokratiakehitystä Myanmarissa kestävien periaatteiden mukaisesti luotettavien kumppaneiden kautta. Mikäli järjestöjen toimintaedellytykset maassa säilyvät, on kehitysyhteistyötä mahdollista jatkaa. Edellytyksenä on se, että työmme tuloksista hyötyvät Myanmarin ihmiset, toteaa ministeri Skinnari. ”

Suomi keskustelee EU:n, Pohjoismaiden, kansainvälisten järjestöjen sekä muiden avunantajien kanssa yhteisestä linjasta ja periaatteista. 

Myanmar on Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaa, jota on tuettu vuodesta 2012 lähtien. Suomen kehitysyhteistyön maaohjelman kautta ohjattava tuki on ollut viime vuosina noin 16 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi tukea on ohjattu Myanmariin muun muassa humanitaarisen avun, EU:n tukimuotojen, kansalaisjärjestöjen, korkeakoulujen, kehitysrahoituslaitosten sekä yksityisen sektorin rahoitusvälineiden kautta. 


Lisätietoja: 

Eteläisen Aasian yksikön päällikkö Veikko Kiljunen, puh. +358 40 351 9526 ja tarkastaja Marianne Rönkä, puh. +358 50 4366 518. 
Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.