Finlands KFOR-bataljon förstärks under valet

Utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet Statsrådet


Republikens president och statsrådets säkerhetspolitiska utskott behandlades vid sitt möte fredagen 17.8. förstärkningen av Finlands KFOR-bataljon i Kosovo för tiden för det parlamentsval som skall hållas i år den 17 november.

På begäran av Natos stab är Finland redo att förstärka sin KFOR-bataljon med ett kompani. Förstärkningen sker sålunda att vid vaktombytet av trupper den 4 oktober förlängs de hemförlovade fredsbevaranas servicetid med två månader 5.10.2001-4.12.2001.

Ytterligare information: avdelningschef Markus Lyra/UM, tel. 09 - 1341 5032, och försvarsrådet Juha Harjula/försvarsministeriet, tel. 09 - 160 88140.
NATO