Suomelle suosituksia YK:n lapsen oikeuksien komitealta

Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien komitea on 2. kesäkuuta antanut Suomelle suosituksensa koskien Suomen yhdistettyä viidettä ja kuudetta määräaikaisraporttia lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanosta sekä valinnaisia pöytäkirjoja.

Lapsen oikeuksien komitea pitää myönteisenä useita Suomessa toteutettuja lainsäädännöllisiä toimia ja politiikkatoimia, kuten rikoslain seksuaalirikossäännösten uudistusta, uutta kansallista lapsistrategiaa, Istanbulin sopimuksen ja Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelmia sekä ihmiskaupan vastaista toimeenpanosuunnitelmaa.

Komitea antoi Suomelle suosituksia liittyen lapsen oikeuksien toteutumiseen. Suosituksia annettiin muun muassa lapsen edun ensisijaisuudesta, lapsiin kohdistuvan väkivallan sekä seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön ehkäisystä, vammaisten lasten inklusiivisesta opetuksesta ja lasten mielenterveyden parantamisesta. Lisäksi komitea antoi suosituksia muun muassa turvapaikanhakijalapsista, ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lapsiin, lapsikaupan ehkäisystä, lasten oikeudesta yksityisyyteen digitaalisessa ympäristössä sekä tilastoinnista ja lapsibudjetoinnista.

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvoo riippumattomista asiantuntijajäsenistä muodostuva lapsen oikeuksien komitea. Suomen yhdistettyä viidettä ja kuudetta määräaikaisraporttia yleissopimuksesta sekä Suomen ensimmäistä määräaikaisraporttia lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskevasta valinnaisesta pöytäkirjasta tarkasteltiin komitean julkisessa vuoropuhelussa Genevessä, Sveitsissä 15.–16. toukokuuta 2023.

Lisätietoja

  • Krista Oinonen, yksikönpäällikkö, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 351 172
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.