Nordiska och afrikanska länder diskuterar säkerhet och migration

Nordiska och afrikanska länder diskuterar säkerhet och migration

Pressmeddelande 99/2016
26.5.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka deltar i det årliga utrikesmötet mellan de nordiska länderna och afrikanska länder i Oslo den 26–27 maj. Huvudtema för mötet är säkerhetsfrågor. Deltagarna diskuterar också de globala målen för hållbar utveckling och olika sätt att angripa terrorism och förebygga radikalisering. Finland står för ett anförande om migration.

”Det finns för närvarande över 60 miljoner människor som lämnat sin hembygd. Okontrollerad migration är inte i någons intresse. Vi måste komma ihåg att många länder i Afrika tar emot större mängder flyktingar än de europeiska länderna”, säger minister Toivakka.

I Agenda 2030 för hållbar utveckling framhålls den positiva inverkan som migrationen har på de samhällen som tar emot flyktingar. Som exempel lyfter minister Toivakka fram den somaliska diasporan i Finland som aktivt deltar i att utveckla hälsovårdssektorn i Somalia.

I mötet deltar alla de nordiska länderna och tjugo inbjudna afrikanska stater.

Mötet mellan nordiska och afrikanska länder har ordnats sedan 2001 då det ordnades på initiativ av Sveriges framlidna utrikesminister Anna Lindh. Afrikanska länder med intresse för den nordiska välfärdsstaten och jämställdhet har bjudits in.

Diskussionen under mötet är inofficiell och inga beslut fattas. Mötet har fått beröm för att det erbjuder ministrarna en möjlighet att diskutera öppet och informellt, också om svåra frågor.

Ytterligare information: Emma Hannonen, minister Toivakkas specialmedarbetare, tfn 050 574 0736 (intervjuförfrågningar), och Pirjo Virtanen, ambassadråd, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn  0295 350 541.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi