OECD:s medlemsländer måste öka sitt stöd till de fattigaste länderna

OECD:s medlemsländer måste öka sitt stöd till de fattigaste länderna

Pressmeddelande 282/2014
17.12.2014

"Finland kräver att tillförlitlighet och trovärdighet ska bevaras i arbetet med en förnyelse av det offentliga utvecklingsbiståndet. Dessutom betonar vi en ökning av biståndet till de allra fattigaste länderna", konstaterade utvecklingsminister Sirpa Paatero vid mötet på hög nivå för OECD:s utvecklingsbiståndskommitté DAC (Development Assistance Committee) i Paris den 15–16 december 2014.

Huvudmål för mötet var att förnya statistikföringen av utvecklingsfinansiering så att det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA, Official Development Assistance) ska bevara sin tillförlitlighet och uppfylla sitt syfte även i framtiden. Tack vare den gemensamma ståndpunkten kan OECD och dess medlemsländer engagera sig intensivt i utvecklingsfinansieringsförhandlingarna som ska föras nästa år och vidare hösten 2015 i FN när det gäller att komma överens om de globala målen för hållbar utveckling.

På mötet kom man överens om att det offentliga utvecklingsbiståndet mer än förr ska styras till de minst utvecklade länderna som har svårt att få krediter på finansieringsmarknaden. Oroande är att de fattigaste ländernas andel av det totala utvecklingsbiståndet har sjunkit de senaste åren. Deltagarna betonade målet för det offentliga utvecklingsbiståndet om 0,7 procent av BNI och bekräftade sina förbindelser. 

Dessutom beslöt man efter långa förhandlingar att uppdatera statistikföringen av lån som ska beviljas utvecklingsländerna. Efter en övergångsperiod räknas lånen som offentligt utvecklingsbistånd enligt de nya reglerna.

"Finland beviljar inte utvecklingslån, men vi anser att flexibiliteten i krediterna som beviljas de fattigaste länderna är viktig, såsom möjligheten till längre betalningstider och avkortningsfria år", betonade minister Paatero.

På mötet lovade man fortsätta med kartläggningen av andra stödformer än de som hör till det offentliga utvecklingsbiståndet. Samtidigt utreds hur åtgärder i anslutning till fred och säkerhet hör ihop med det offentliga utvecklingsbiståndet samt vilken roll finansieringen som stöder privatsektorn har som främjare av utveckling. Dessa frågor uppmärksammas stort nästa år då man fattar beslut om nya globala mål för hållbar utveckling.     

För mera information: avdelningschefen Pekka Puustinen, tfn 0295 350 560 och enhetschefen Sari Lehtiranta, tfn 0295 352 139

Muualla verkossa