Ministeri Blomqvist rajat ylittävän alueellisen yhteistyön foorumiin

Pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist puhuu rajat ylittävän alueellisen yhteistyön tilaa ja tulevaisuutta pohtivassa foorumissa Oulussa 18. marraskuuta. Hän tapaa myös paikallisia toimijoita, kuten Perämerenkaari –yhteistyön ja Oulun kaupungin, BusinessOulun sekä yliopiston edustajia.

Ministeri Blomqvist puhuu rajayhteistyön tilaa ja tulevaisuutta pohtivassa foorumissa (Gränsregionalt forum) 18. marraskuuta.  Koronan tuomat rajoitteet rajaliikenteessä ovat luoneet erityisen haasteen rajaseutujen yhteistyöhön.

Ministeri Blomqvistin mukaan rajat ylittävä alueellinen yhteistyö on tärkeä osa pohjoismaista yhteistyötä: ”Työ tukee konkreettisella tavalla yhteistä tavoitetta tulla maailman kestävämmäksi ja integroituneimmaksi alueeksi. Historiallisesti pohjoismainen yhteistyö on aina pyrkinyt helpottamaan rajaa ylittävää arkea. Tässä alueellista yhteistyötä ja rajaseutujen työtä voidaan pitää uraauurtavana. Ne edistävät syvempää pohjoismaista integraatiota, joka on kulmakivi pohjoismaiden pääministereiden visiossa.”

Ministeri tapaa myös Perämerenkaari –yhteistyön toimijoita. Perämerenkaaren puheenjohtajana on tällä hetkellä Oulu ja varapuheenjohtajana Luulaja. Perämerenkaareen kuuluu nimensä mukaisesti Perämeren rannikon alueet Suomesta ja Ruotsista. Perämerenkaari on yksi kolmestatoista Pohjolan rajayhteistyöorganisaatioista, joiden toimintaa Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa.

Ministeri tapaa myös Oulun kaupungin, BusinessOulun sekä yliopiston edustajia ja keskustelee alueen tulevaisuuden näkymistä ja viennin edistämisestä pohjoisilla alueilla.

Lisätietoja: ministerin erityisavustaja Carolina Nordling, puh. 0295 150 278, etunimi.sukunimi@om.fi.