Utvecklingsminister Paatero och inrikesminister Räsänen på exportfrämjande Team Finlandresa till USA

Utvecklingsminister Paatero och inrikesminister Räsänen på exportfrämjande Team Finlandresa till USA

Pressmeddelande 247/2014
7.11.2014

Utvecklingsminister Sirpa Paatero och inrikesminister Päivi Räsänen besöker New York och Washington den 9–12 november tillsammans med en stor finländsk företagsdelegation. De finländska företag som ingår i den har stor erfarenhet av utvecklings- och krisaffärsverksamhet.

Syftet med Team Finlandresan, som ordnas i samarbete med Finpro, är att främja finländska företags och forskningsinstituts möjligheter att delta i FN-organisationernas, Världsbankens och Interamerikanska utvecklingsbankens upphandling och program.

FN har förnyat sitt upphandlingsförfarande. Man har gjort det lättare för företag att delta i FN-organisationernas anbudstävlingar genom den nya globala webbtjänsten UN Global Marketplace, där anbudstävlingarna utlyses och instruktioner hittas.

År 2013 gjorde FN-organisationerna upphandlingar för sammanlagt 16,1 miljarder dollar. Anskaffningarna från Finland utgjorde bara 0,21 procent av all upphandling och deras värde var 33,3 miljoner dollar. Anskaffningarna från Finland har ändå ökat klart sedan år 2009. Främst rör det sig om produkter inom medicin- och säkerhetsbranscherna, generatorer samt administrations-, transport- och ingenjörstjänster.

Varje år erbjuder Världsbanken exportmöjligheter till ett värde av ungefär 40 miljarder dollar, och investeringsmöjligheter för ungefär 20 miljarder dollar. Under åren 2008-2014 har finländska företag deltagit i 70 projekt vilkas sammanräknade värde är cirka 1,8 miljarder dollar. Projekten har gällt energi- och gruvsektorerna. Interamerikanska utvecklingsbanken erbjuder årligen exportmöjligheter för ungefär 4 miljarder dollar.

I New York kommer ministrarna att delta i FN:s upphandlingsseminarium och träffar då bland annat undergeneralsekreterare Yukio Takasu som är ansvarig för FN:s upphandling. De kommer också att träffa FN:s fredsbevararavdelning och ledningen för FN:s operativa utvecklingsorganisationer samt bekanta sig med FN:s företagssektorsamarbete.

I Washington kommer ministrarna band annat att träffa Världsbankens sektorledning och Interamerikanska utvecklingsbankens biträdande generaldirektör Julie Katzman. Dessutom kommer ministrarna att träffa representanter för USA:s förvaltning.

Mer information ges av biträdande avdelningschef Riikka Latu, tfn 040 351 1703 och specialmedarbetare Sonja Kekkonen, tfn 050 311 1828 vid utrikesministeriet, av specialmedarbetare Sonja Falk, tfn 050 530 4137 och specialsakkunniga Katarine Lindstedt, tfn 050 342 2825 vid inrikesministeriet, samt av sektorchefen, professor Kirsti Loukola-Ruskeeniemi vid arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0080

kriisinhallinta