Utvecklingsminister Haavisto på FN:s miljömöte: en grön och inkluderande ekonomi nyckel till minskande av fattigdom

Utvecklingsminister Haavisto på FN:s miljömöte: en grön och inkluderande ekonomi nyckel till minskande av fattigdom

Pressmeddelande 151/2014
26.6.2014

Utvecklingsminister Pekka Haavisto leder Finlands delegation vid FN:s miljöprogram UNEP:s första globala möte som ordnas den 23-27 juni i Nairobi i Kenya

Huvudteman för mötet är kommande mål för hållbar utveckling, i synnerhet främjandet av hållbara konsumtions- och produktionssätt, samt kampen mot den olagliga handeln med vilda djur.  Dessa teman förväntas utmynna i ett kraftfullt politiskt budskap vid mötets slut.

Finland ökar sin genomslagskraft i UNEP:s arbete genom att rikta in sina utvecklingssam-arbetsmedel så att det årliga stödet till UNEP nästan fördubblas till sex miljoner euro. I sin talur betonade utvecklingsminister Haavisto betydelsen av ett stärkande av UNEP och att det första globala mötet är framgångsrikt.

Det är viktigt att starkt inkludera miljöaspekten i de kommande målen för hållbar utveckling och på utvecklingsagendan efter 2015.

”Att möjliggöra en miljövänlig och socialt hållbar ekonomi i utvecklingsländerna är en nyckel till minskande av fattigdom och avskaffande av ojämlikhet”, betonade minister Haavisto.

För mera information: minister Haavistos specialmedarbetare Johanna Sumuvuori, tfn 040 505 9289