Handelsrelaterat utvecklingssamarbete inom starka finska sektorer ger resultat

Handelsrelaterat utvecklingssamarbete inom starka finska sektorer ger resultat

Pressmeddelande 113/2016
10.6.2016

Det finska handelsrelaterade utvecklingssamarbetet (Aid for Trade) har gett resultat i synnerhet inom sektorer där Finland är konkurrenskraftigt. Sådana sektorer är vatten, energi, miljö, IKT och innovationer samt skogsbruk och fiskerinäring.

Placeringsportföljen för Finnfund, bolaget för utvecklingsfinansiering, visar goda resultat särskilt när det gäller insatser för att främja sysselsättningen. Resultaten från Finnpartnership, programmet för företagspartnerskap, är däremot begränsade. Detta konstateras i en färsk utomstående evaluering om handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Enligt den nyligen offentliggjorda evalueringen har de finska insatserna ökat aktiviteten i den privata sektorn i utvecklingsländerna, men finska företag bedriver fortfarande rätt anspråkslöst affärsverksamhet i utvecklingsländerna. Verksamhetsplanen för det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet har inte styrt verksamheten i praktiken. Även inom samordningen av projekt finns det plats för förbättring.

”Jag håller med om att den privata sektorns deltagande och växelverkan mellan intressentgrupper bör stärkas i det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

”Det är också mycket viktigt att försäkra sig om att Finlands ambassader har tillräckliga resurser för att främja ekonomiskt samarbete i de utvecklingsländer där utvecklingssamarbetet gradvis övergår till andra former av samarbete.”

I evalueringen utvärderades den finska verksamheten utgående från det handelsrelaterade utvecklingssamarbetets verksamhetsplan från 2012. Utvärderingen omfattade också fallstudier om Finnfund, bolaget för utvecklingsfinansiering, och Finnpartnership, programmet för företagspartnerskap.

Evalueringen gjordes av FCG Finnish Consulting Group Oy. Den internationella utvärderingsgruppen på fyra personer leddes av Frans van Gerwen. Resultaten offentliggjordes vid ett informationsmöte fredagen den 10 juni 2016.

Ytterligare information: Jyrki Pulkkinen, chef för enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet, tfn 0295 350 978.

Sammandrag av evalueringsrapporten på engelska