Kari Ahlberg blir presstjänsteman i Moskva

Kari Ahlberg blir presstjänsteman i Moskva

Pressmeddelande 163/2014
14.7.2014

Kari Ahlberg

Utrikesministeriet har utnämnt Kari Ahlberg till presstjänsteman för viss tid vid Finlands Moskvaambassad.  Utnämningen gäller en treårsperiod och Ahlberg tillträder i oktober.

Ahlberg kommer till utrikesministeriet från Yle, där han har tjänstgjort sedan år 2001 som Yle uutisets utrikesredaktör och som huvudkorrespondent i Peking och Moskva. Innan dess (från år 1987) fungerade Ahlberg som frilansjournalist för olika medier i bortre Asien; i Hongkong, Seoul och Peking. 

Presstjänstemannen ansvarar för ambassadens externa kommunikation och medierelationer, och bidrar tillsammans med Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg till Petrozavodsk- och Murmanskbyråernas offentliga diplomati. Till uppgifterna hör också att göra Finland synligt och intressant samt att utveckla nätverk och relationer mellan finländare och ryssar. Dessutom deltar presstjänstemannen i planeringen och förverkligandet av Moskvas Team Finland-projekts kommunikationsverksamhet.

Till utbildningen är Kari Ahlberg politices magister.

Mer information: Jouni Mölsä, chef för informations- och kulturavdelningen, tfn 050 430 6517