Jukka Salovaara ulkoministeriön valtiosihteeriksi

Valtioneuvosto määräsi yleisistunnossaan 25. marraskuuta 2021 ulkoasiainneuvos Jukka Salovaaran ulkoministeriön valtiosihteeriksi kansliapäällikkönä 1. toukokuuta 2022 alkaen.

Salovaaran tehtävä on määräaikainen ja päättyy 31. elokuuta 2026. Valtioneuvosto määräsi samassa istunnossa ulkoministeriön nykyisen valtiosihteerin, ulkoasiainneuvos Matti Anttosen jatkamaan tehtävässään 30. huhtikuuta 2022 asti.

Jukka Salovaara. Kuva: Linda Hyttinen

Salovaara siirtyy uuteen tehtävään New Yorkista, missä hän on vuodesta 2019 lähtien toiminut edustuston päällikkönä ja Suomen pysyvänä edustajana Yhdistyneissä kansakunnissa.

Ulkoministeriön palveluksessa Salovaara on aloittanut vuonna 1995, ja hän on toiminut aiemmin esimerkiksi ministeriön poliittisen osaston ja Eurooppa-osaston osastopäällikkönä. Ulkoasiainhallinnon ohella Salovaara on työskennellyt myös mm. valtioneuvoston EU-sihteeristön apulaispäällikkönä ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan valiokuntaneuvoksena. Koulutukseltaan Salovaara on valtiotieteen maisteri.

”Ulkoministeriöllä on merkittävä vastuu Suomen etujen edistämisessä kansainvälisesti. Yhteistyö on suomalainen vahvuus ja toivon, että voin uudessa tehtävässäni työskennellä sen eteen”, Salovaara arvioi tulevaa tehtäväänsä.

Ulkoministeriön kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö vastaa esimerkiksi tulosjohtamisesta ja ministeriön sekä sen hallinnonalan toiminnan yhteensovittamisesta muiden ministeriöiden kanssa.

Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, puh. +358 295 350 038

Jukka Salovaaran haastattelupyynnöt: lähetystöneuvos Mika Mickelsson, ajankohtaisviestinnän yksikkö, puh. +358 295 350 189

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi